Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Phá Mộ - MC Đình Soạn

Phá Mộ - MC Đình Soạn

 01:08:00    1 phần
 00:24 10/08/2022

Vong Linh Phù Trợ - MC Đình Soạn

Vong Linh Phù Trợ - MC Đình Soạn

 01:07:54    1 phần
 00:24 10/08/2022

Chết Đi Sống Lại - MC Đình Soạn

Chết Đi Sống Lại - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Đám Cưới Bị Nguyền Rủa - MC Đình Soạn

Đám Cưới Bị Nguyền Rủa - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Hoa Bầu Trắng Trong Đêm - MC Đình Soạn

Hoa Bầu Trắng Trong Đêm - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

49 Chưa Qua 53 Đã Tới - MC Đình Soạn

49 Chưa Qua 53 Đã Tới - MC Đình Soạn

 01:06:42    1 phần
 00:24 10/08/2022

Nghiệp Báo Nàng Dâu - MC Đình Soạn

Nghiệp Báo Nàng Dâu - MC Đình Soạn

 01:17:50    1 phần
 00:24 10/08/2022

Nghịch Dại Mộ Bà Chúa - MC Đình Soạn

Nghịch Dại Mộ Bà Chúa - MC Đình Soạn

 01:04:33    1 phần
 00:24 10/08/2022

Hai Mẹ Con Hàng Xóm - MC Đình Soạn

Hai Mẹ Con Hàng Xóm - MC Đình Soạn

 01:15:37    1 phần
 00:24 10/08/2022

Án Oan Tri Huyện - MC Đình Soạn

Án Oan Tri Huyện - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Ngôi Làng Tử Địa - MC Đình Soạn

Ngôi Làng Tử Địa - MC Đình Soạn

     1 phần
 00:24 10/08/2022

Full Thầy Mo Trả Thù - MC Đình Soạn

Thầy Mo Trả Thù - MC Đình Soạn

 06:15:17    7 phần
 00:24 10/08/2022

Hóa Giả Thần Trùng Tang - MC Đình Soạn

Hóa Giả Thần Trùng Tang - MC Đình Soạn

1 vote

 01:04:27    1 phần
 00:24 10/08/2022

Cứu Nhân Nhân Trả Oán - MC Đình Soạn

Cứu Nhân Nhân Trả Oán - MC Đình Soạn

 01:03:20    1 phần
 00:24 10/08/2022

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

 01:00:03    1 phần
 00:24 10/08/2022

Cõi Chết Hiện Về - MC Đình Soạn

Cõi Chết Hiện Về - MC Đình Soạn

 01:32:32    1 phần
 00:24 10/08/2022

Thai Này Là Quỷ - MC Đình Soạn

Thai Này Là Quỷ - MC Đình Soạn

 00:57:29    1 phần
 00:24 10/08/2022

Lời Nguyền Hoa Đỏ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Hoa Đỏ - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Làng Quê Cũ - MC Đình Soạn

Làng Quê Cũ - MC Đình Soạn

 01:18:12    1 phần
 00:24 10/08/2022

Duyên Âm Kết Nhầm - MC Đình Soạn

Duyên Âm Kết Nhầm - MC Đình Soạn

 01:10:44    1 phần
 00:24 10/08/2022

Mỡ Tử Thi - MC Đình Soạn

Mỡ Tử Thi - MC Đình Soạn

 01:04:34    1 phần
 00:24 10/08/2022

Tâm Sinh Quỷ - MC Đình Soạn

Tâm Sinh Quỷ - MC Đình Soạn

 01:07:37    1 phần
 00:24 10/08/2022

Ăn Mật Giả Gừng - MC Đình Soạn

Ăn Mật Giả Gừng - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Thợ Săn Âm Hồn - MC Đình Soạn

Thợ Săn Âm Hồn - MC Đình Soạn

 01:07:44    1 phần
 00:24 10/08/2022

Oan Hồn Xe Buýt - MC Đình Soạn

Oan Hồn Xe Buýt - MC Đình Soạn

 01:11:23    1 phần
 00:24 10/08/2022

Nghiệt Oán Làng Chu - MC Đình Soạn

Nghiệt Oán Làng Chu - MC Đình Soạn

 01:17:29    1 phần
 00:24 10/08/2022

Ngăn Kéo Số 12 - MC Đình Soạn

Ngăn Kéo Số 12 - MC Đình Soạn

 01:07:02    1 phần
 00:24 10/08/2022

Dưới Đáy Ao Bèo - MC Đình Soạn

Dưới Đáy Ao Bèo - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Quỷ Dữ Hiện Hồn - MC Đình Soạn

Quỷ Dữ Hiện Hồn - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Núi Sương Mù - MC Đình Soạn

Núi Sương Mù - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Hồn Về Đoàn Tụ - MC Đình Soạn

Hồn Về Đoàn Tụ - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Bánh Đúc Có Xương - MC Đình Soạn

Bánh Đúc Có Xương - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Đừng Để Nhang Tắt - MC Đình Soạn

Đừng Để Nhang Tắt - MC Đình Soạn

 01:05:38    1 phần
 00:24 10/08/2022

Nghiệp Thờ Ma - MC Đình Soạn

Nghiệp Thờ Ma - MC Đình Soạn

 01:07:29    1 phần
 00:24 10/08/2022

Chuốc Thù Với Quỷ - MC Đình Soạn

Chuốc Thù Với Quỷ - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Cây Xoan Đào - MC Đình Soạn

Cây Xoan Đào - MC Đình Soạn

 01:20:08    1 phần
 00:24 10/08/2022

Vong Hồn Vùng Tây Bắc - MC Đình Soạn

Vong Hồn Vùng Tây Bắc - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Đền Thánh Cô - MC Đình Soạn

Đền Thánh Cô - MC Đình Soạn

 01:07:41    1 phần
 00:24 10/08/2022

Phạm Người Âm - MC Đình Soạn

Phạm Người Âm - MC Đình Soạn

     0 phần
 00:24 10/08/2022

Em Gái Quỷ - MC Đình Soạn

Em Gái Quỷ - MC Đình Soạn

 01:07:41    1 phần
 00:24 10/08/2022