Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Full Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

5 vote

 06:56:54    7 phần
 13:32 18/06/2024

Full Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

3 vote

     0 phần
 13:32 18/06/2024

Full Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

10 vote

 07:16:49    7 phần
 13:32 18/06/2024

Hoa Tình Bi Thương - MC Đình Soạn

Hoa Tình Bi Thương - MC Đình Soạn

 01:06:06    1 phần
 13:32 18/06/2024

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

4 vote

 01:03:48    1 phần
 13:32 18/06/2024

Song Trùng Quỷ - MC Đình Soạn

Song Trùng Quỷ - MC Đình Soạn

1 vote

 02:12:16    2 phần
 13:32 18/06/2024

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

1 vote

 01:07:42    1 phần
 13:32 18/06/2024

Lời Nguyền Trở Lại - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trở Lại - MC Đình Soạn

 01:02:11    1 phần
 13:32 18/06/2024

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

 01:05:14    1 phần
 13:32 18/06/2024

Tà Tu - MC Đình Soạn

Tà Tu - MC Đình Soạn

1 vote

 01:09:37    1 phần
 13:32 18/06/2024

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

2 vote

 01:07:00    1 phần
 13:32 18/06/2024

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

1 vote

 01:00:46    1 phần
 13:32 18/06/2024

Người Làm Nghê Hòa Thiêu - MC Đình Soạn

Người Làm Nghê Hòa Thiêu - MC Đình Soạn

1 vote

 01:00:46    1 phần
 13:32 18/06/2024

Nghiệp Bà Hai - MC Đình Soạn

Nghiệp Bà Hai - MC Đình Soạn

 01:04:00    1 phần
 13:32 18/06/2024

3 Vong Hồn Trăm Năm - MC Đình Soạn

Vong Hồn Trăm Năm - MC Đình Soạn

     1 phần
 13:32 18/06/2024

9 Truyện Ma 12H 17 - MC Đình Soạn

Truyện Ma 12H 17 - MC Đình Soạn

2 vote

     1 phần
 13:32 18/06/2024

Phá Mộ - MC Đình Soạn

Phá Mộ - MC Đình Soạn

1 vote

 01:08:00    1 phần
 13:32 18/06/2024

Vong Linh Phù Trợ - MC Đình Soạn

Vong Linh Phù Trợ - MC Đình Soạn

 01:07:54    1 phần
 13:32 18/06/2024

Chết Đi Sống Lại - MC Đình Soạn

Chết Đi Sống Lại - MC Đình Soạn

     0 phần
 13:32 18/06/2024

Đám Cưới Bị Nguyền Rủa - MC Đình Soạn

Đám Cưới Bị Nguyền Rủa - MC Đình Soạn

     0 phần
 13:32 18/06/2024

Hoa Bầu Trắng Trong Đêm - MC Đình Soạn

Hoa Bầu Trắng Trong Đêm - MC Đình Soạn

     0 phần
 13:32 18/06/2024

49 Chưa Qua 53 Đã Tới - MC Đình Soạn

49 Chưa Qua 53 Đã Tới - MC Đình Soạn

1 vote

 01:06:42    1 phần
 13:32 18/06/2024

Nghiệp Báo Nàng Dâu - MC Đình Soạn

Nghiệp Báo Nàng Dâu - MC Đình Soạn

 01:17:50    1 phần
 13:32 18/06/2024

Nghịch Dại Mộ Bà Chúa - MC Đình Soạn

Nghịch Dại Mộ Bà Chúa - MC Đình Soạn

1 vote

 01:04:33    1 phần
 13:32 18/06/2024

Hai Mẹ Con Hàng Xóm - MC Đình Soạn

Hai Mẹ Con Hàng Xóm - MC Đình Soạn

 01:15:37    1 phần
 13:32 18/06/2024

Án Oan Tri Huyện - MC Đình Soạn

Án Oan Tri Huyện - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 13:32 18/06/2024

Ngôi Làng Tử Địa - MC Đình Soạn

Ngôi Làng Tử Địa - MC Đình Soạn

     1 phần
 13:32 18/06/2024

Full Thầy Mo Trả Thù - MC Đình Soạn

Thầy Mo Trả Thù - MC Đình Soạn

 06:15:17    7 phần
 13:32 18/06/2024

Hóa Giả Thần Trùng Tang - MC Đình Soạn

Hóa Giả Thần Trùng Tang - MC Đình Soạn

2 vote

 01:04:27    1 phần
 13:32 18/06/2024

Cứu Nhân Nhân Trả Oán - MC Đình Soạn

Cứu Nhân Nhân Trả Oán - MC Đình Soạn

 01:03:20    1 phần
 13:32 18/06/2024

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

 01:00:03    1 phần
 13:32 18/06/2024

Cõi Chết Hiện Về - MC Đình Soạn

Cõi Chết Hiện Về - MC Đình Soạn

 01:32:32    1 phần
 13:32 18/06/2024

Thai Này Là Quỷ - MC Đình Soạn

Thai Này Là Quỷ - MC Đình Soạn

 00:57:29    1 phần
 13:32 18/06/2024

Lời Nguyền Hoa Đỏ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Hoa Đỏ - MC Đình Soạn

     0 phần
 13:32 18/06/2024

Làng Quê Cũ - MC Đình Soạn

Làng Quê Cũ - MC Đình Soạn

1 vote

 01:18:12    1 phần
 13:32 18/06/2024

Duyên Âm Kết Nhầm - MC Đình Soạn

Duyên Âm Kết Nhầm - MC Đình Soạn

 01:10:44    1 phần
 13:32 18/06/2024

Mỡ Tử Thi - MC Đình Soạn

Mỡ Tử Thi - MC Đình Soạn

 01:04:34    1 phần
 13:32 18/06/2024

Tâm Sinh Quỷ - MC Đình Soạn

Tâm Sinh Quỷ - MC Đình Soạn

 01:07:37    1 phần
 13:32 18/06/2024

Ăn Mật Giả Gừng - MC Đình Soạn

Ăn Mật Giả Gừng - MC Đình Soạn

     0 phần
 13:32 18/06/2024

Thợ Săn Âm Hồn - MC Đình Soạn

Thợ Săn Âm Hồn - MC Đình Soạn

 01:07:44    1 phần
 13:32 18/06/2024