Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Vạ Miệng - MC Đình Soạn

Vạ Miệng - MC Đình Soạn

3 vote

 02:18:41    2 phần
 08:36 28/01/2022

Trọn bộ 25 tập Địa Mộ - Trường Lê

Địa Mộ - Trường Lê

46 vote

 04:25:45    25 phần
 08:36 28/01/2022

Phá Miếu Thiêng

Phá Miếu Thiêng

1 vote

     0 phần
 08:36 28/01/2022

Nhà Cuối Làng

Nhà Cuối Làng

2 vote

     0 phần
 08:36 28/01/2022

Miếu thần thờ quỷ

Miếu thần thờ quỷ

1 vote

     0 phần
 08:36 28/01/2022

Gái độc - MC Đình Soạn

Gái độc - MC Đình Soạn

 01:02:45    1 phần
 08:36 28/01/2022

Bùa Hộ Mạng

Bùa Hộ Mạng

1 vote

 01:08:38    1 phần
 08:36 28/01/2022

Âm Hôn Kinh Hồn

Âm Hôn Kinh Hồn

1 vote

 01:04:46    1 phần
 08:36 28/01/2022

Nghiệp Báo Cha Dượng

Nghiệp Báo Cha Dượng

3 vote

 02:02:39    2 phần
 08:36 28/01/2022

Diệt Quỷ Ở Nam Định

Diệt Quỷ Ở Nam Định

2 vote

 02:49:11    3 phần
 08:36 28/01/2022

Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

 01:10:29    1 phần
 08:36 28/01/2022

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

 01:07:37    1 phần
 08:36 28/01/2022

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

1 vote

 01:02:07    1 phần
 08:36 28/01/2022

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

 01:08:56    1 phần
 08:36 28/01/2022

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

 01:01:38    1 phần
 08:36 28/01/2022

Đường Âm Dương

Đường Âm Dương

1 vote

 01:01:47    1 phần
 08:36 28/01/2022

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

 01:07:33    1 phần
 08:36 28/01/2022

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

1 vote

 01:10:30    1 phần
 08:36 28/01/2022

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

1 vote

 01:02:38    1 phần
 08:36 28/01/2022

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

 01:06:22    1 phần
 08:36 28/01/2022

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

 01:21:01    1 phần
 08:36 28/01/2022

Vong Linh Thai Phụ

Vong Linh Thai Phụ

 01:02:26    1 phần
 08:36 28/01/2022

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

 01:56:53    2 phần
 08:36 28/01/2022

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

 01:05:12    1 phần
 08:36 28/01/2022

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

 01:13:37    1 phần
 08:36 28/01/2022

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

 01:10:19    1 phần
 08:36 28/01/2022

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

1 vote

 01:10:22    1 phần
 08:36 28/01/2022

Hai Số Phận

Hai Số Phận

 00:59:31    1 phần
 08:36 28/01/2022

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

 01:19:15    1 phần
 08:36 28/01/2022

TẬP 12 Bảy Kiếp Trùng Sinh

Bảy Kiếp Trùng Sinh

3 vote

 01:06:28    1 phần
 08:36 28/01/2022

Đồn Lính Ma

Đồn Lính Ma

1 vote

 01:14:58    1 phần
 08:36 28/01/2022

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

 01:08:12    1 phần
 08:36 28/01/2022

TẬP 03 Cay Nghiệt

Cay Nghiệt

1 vote

 00:55:33    1 phần
 08:36 28/01/2022

Âm Dương Đối Đầu

Âm Dương Đối Đầu

 01:09:14    1 phần
 08:36 28/01/2022

Đoạt Mắt Luyện Bùa

Đoạt Mắt Luyện Bùa

1 vote

 01:09:42    1 phần
 08:36 28/01/2022

Ma Gà Phản Chủ

Ma Gà Phản Chủ

 01:14:14    1 phần
 08:36 28/01/2022

Quỷ Dữ Trong Rừng

Quỷ Dữ Trong Rừng

 01:06:38    1 phần
 08:36 28/01/2022

Hoa Máu - MC Đình Soạn

Hoa Máu - MC Đình Soạn

 01:05:43    1 phần
 08:36 28/01/2022

Xác Ai Sau Nhà

Xác Ai Sau Nhà

1 vote

 01:03:59    1 phần
 08:36 28/01/2022

Thầy Tư Xà

Thầy Tư Xà

 01:07:07    1 phần
 08:36 28/01/2022