Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Quỷ Miêu - MC Đình Soạn

Quỷ Miêu - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Oan Hồn Bị Phong Ấn - MC Đình Soạn

Oan Hồn Bị Phong Ấn - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Thầy Bảy Bắt Ma Da - MC Đình Soạn

Thầy Bảy Bắt Ma Da - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Tội Ác Chôn Dấu - MC Đình Soạn

Tội Ác Chôn Dấu - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Ngô Mộ Không Di Ảnh - MC Đình Soạn

Ngô Mộ Không Di Ảnh - MC Đình Soạn

     1 phần
 12:49 16/05/2022

Một Cái Chết - MC Đình Soạn

Một Cái Chết - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Lấy Mạng Đền Mạng - MC Đình Soạn

Lấy Mạng Đền Mạng - MC Đình Soạn

 01:08:58    1 phần
 12:49 16/05/2022

Ác Nghiệp Dì Ghẻ - MC Đình  Soạn

Ác Nghiệp Dì Ghẻ - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Vong Quỷ Ở Khách Sạn - MC Đình Soạn

Vong Quỷ Ở Khách Sạn - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Oán Âm - MC Đình Soạn

Oán Âm - MC Đình Soạn

 02:28:47    2 phần
 12:49 16/05/2022

Miếu Quỷ Ngự - MC Đình Soạn

Miếu Quỷ Ngự - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Tận Số - MC Đình Soạn

Tận Số - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Quỷ Ngự Tre Làng - MC Đình Soạn

Quỷ Ngự Tre Làng - MC Đình Soạn

1 vote

 01:09:16    1 phần
 12:49 16/05/2022

Salon Ma Ám - MC Đình Soạn

Salon Ma Ám - MC Đình Soạn

2 vote

 01:03:01    1 phần
 12:49 16/05/2022

Thuồng Luồng Báo Thù - MC Đình Soạn

Thuồng Luồng Báo Thù - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Chiếc Lá Cuốn Bay- MC Đình Soạn

Chiếc Lá Cuốn Bay- MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Ma Lai Rút Ruột - MC Đình Soạn

Ma Lai Rút Ruột - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Người Chết Trở Về - MC Đình Soạn

Người Chết Trở Về - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Ngôi Làng Ma Ám - MC Đình Soạn

Ngôi Làng Ma Ám - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Thầy Hồn Trá Hồn - MC Đình Soạn

Thầy Hồn Trá Hồn - MC Đình Soạn

 01:37:09    1 phần
 12:49 16/05/2022

Oan Hồn Giữ Đất - MC Đình Soạn

Oan Hồn Giữ Đất - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Xác Ai Sau Miếu - MC Đình Soạn

Xác Ai Sau Miếu - MC Đình Soạn

1 vote

 01:16:12    1 phần
 12:49 16/05/2022

Vòng Nghiệp Báo Oán - MC Đình Soạn

Vòng Nghiệp Báo Oán - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Diệt Ác Linh - MC Đình Soạn

Diệt Ác Linh - MC Đình Soạn

1 vote

 01:37:53    1 phần
 12:49 16/05/2022

Ác Quỷ Tái Sinh - MC Đình Soạn

Ác Quỷ Tái Sinh - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Nàng Dâu Kỳ Bí - MC Đình Soạn

Nàng Dâu Kỳ Bí - MC Đình Soạn

 02:07:19    1 phần
 12:49 16/05/2022

Tình Bạn Âm Dương - MC Đình Soạn

Tình Bạn Âm Dương - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Hồn Lão Mấn - MC Đình Soạn

Hồn Lão Mấn - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Đất Có Ma - MC Đình Soạn

Đất Có Ma - MC Đình Soạn

 01:04:44    1 phần
 12:49 16/05/2022

Con Thuyền Ma - MC Đình Soạn

Con Thuyền Ma - MC Đình Soạn

 01:03:54    1 phần
 12:49 16/05/2022

Rừng Sâu Thăm Thẳm - MC Đình Soạn

Rừng Sâu Thăm Thẳm - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Góa Phụ Đen - MC Đình Soạn

Góa Phụ Đen - MC Đình Soạn

 01:18:06    1 phần
 12:49 16/05/2022

Xác Ai - MC Đình Soạn

Xác Ai - MC Đình Soạn

 01:15:12    1 phần
 12:49 16/05/2022

Oán Nghiệt Bà Nội - MC Đình Soạn

Oán Nghiệt Bà Nội - MC Đình Soạn

 01:09:58    1 phần
 12:49 16/05/2022

Miếu Oan Hồn - MC Đình Soạn

Miếu Oan Hồn - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Gánh Nặng Đời Cha - MC Đình Soạn

Gánh Nặng Đời Cha - MC Đình Soạn

1 vote

 01:01:51    1 phần
 12:49 16/05/2022

Bắt Hồn Thằng Cháu - MC Đình Soạn

Bắt Hồn Thằng Cháu - MC Đình Soạn

     0 phần
 12:49 16/05/2022

Đêm Dài Sương Lạnh - MC Đình Soạn

Đêm Dài Sương Lạnh - MC Đình Soạn

 01:14:26    1 phần
 12:49 16/05/2022

Giếng Máu - MC Đình Soạn

Giếng Máu - MC Đình Soạn

 01:13:10    1 phần
 12:49 16/05/2022

Nỗi Khổ Khốn Cùng - MC Đình Soạn

Nỗi Khổ Khốn Cùng - MC Đình Soạn

 01:37:29    1 phần
 12:49 16/05/2022