Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Về Làng Gặp Thầy Trục Vong - MC Đình Soạn

Về Làng Gặp Thầy Trục Vong - MC Đình Soạn

 01:16:38    1 phần
 18:16 29/11/2022

Bí Ẩn Sông Hoàng Giang - MC Đình Soạn

Bí Ẩn Sông Hoàng Giang - MC Đình Soạn

 01:04:40    1 phần
 18:16 29/11/2022

Âm Binh Đồng Quỷ - MC Đình Soạn

Âm Binh Đồng Quỷ - MC Đình Soạn

 01:00:35    1 phần
 18:16 29/11/2022

Thí Thực Cô Hồn - MC Đình Soạn

Thí Thực Cô Hồn - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Vong Nhập Báo Oán - MC Đình Soạn

Vong Nhập Báo Oán - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Quỷ Dữ Báo Thù - MC Đình Soạn

Quỷ Dữ Báo Thù - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Làng Quê Không Bình Yên - MC Đình Soạn

Làng Quê Không Bình Yên - MC Đình Soạn

 01:10:06    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Tấm Ván Quan Tài - MC Đình Soạn

Tấm Ván Quan Tài - MC Đình Soạn

 02:48:44    3 phần
 18:16 29/11/2022

Nhập Xác - MC Đình Soạn

Nhập Xác - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

49 Ngày Chết Trẻ - MC Đình Soạn

49 Ngày Chết Trẻ - MC Đình Soạn

 01:09:12    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Cô Dâu Bảy Tuổi Làm Dâu Âm Phủ

Cô Dâu Bảy Tuổi Làm Dâu Âm Phủ

1 vote

 04:17:15    4 phần
 18:16 29/11/2022

Hồn Ma Bà Quý - MC Đình Soạn

Hồn Ma Bà Quý - MC Đình Soạn

 01:03:07    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Yểm - MC Đình Soạn

Yểm - MC Đình Soạn

1 vote

 02:06:49    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Bí Mật Nghề Làm Vàng Mã (Quyển 2)

Bí Mật Nghề Làm Vàng Mã (Quyển 2)

1 vote

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Ma Nhà Họ Hồ - MC Đình Soạn

Ma Nhà Họ Hồ - MC Đình Soạn

1 vote

 01:03:40    1 phần
 18:16 29/11/2022

Tội Ác Tày Trời - MC Đình Soạn

Tội Ác Tày Trời - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Vũng Nước Quan Tài - MC Đình Soạn

Vũng Nước Quan Tài - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Nửa Đêm Hồn Về - MC Đình Soạn

Nửa Đêm Hồn Về - MC Đình Soạn

1 vote

 01:16:11    1 phần
 18:16 29/11/2022

Lời Sám Hối - MC Đình Soạn

Lời Sám Hối - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Đất Quê - MC Đình Soạn

Đất Quê - MC Đình Soạn

 05:52:25    5 phần
 18:16 29/11/2022

Tập 1 Nợ Cha Con Trả - MC Đình Soạn

Nợ Cha Con Trả - MC Đình Soạn

 02:00:21    2 phần
 18:16 29/11/2022

Trở Lại Báo Thù - MC Đình Soạn

Trở Lại Báo Thù - MC Đình Soạn

 01:05:19    1 phần
 18:16 29/11/2022

Hồn Ma Ông Sáu- MC Đình Soạn

Hồn Ma Ông Sáu- MC Đình Soạn

 01:27:52    1 phần
 18:16 29/11/2022

Mùa Gió Về - MC Đình Soạn

Mùa Gió Về - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Oan Hồn Lan - MC Đình Soạn

Oan Hồn Lan - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Nghiệt Ngã Một Kiếp Người - MC Đình Soạn

Nghiệt Ngã Một Kiếp Người - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Âm Mưu Của Cụ Chánh - MC Đình Soạn

Âm Mưu Của Cụ Chánh - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Full Bùa Rắn - MC Đình Soạn

Bùa Rắn - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Ác Nghiệp Mẹ Ghẻ - MC Đình Soạn

Ác Nghiệp Mẹ Ghẻ - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Full Yểm Bùa Trả Thù - MC Đình Soạn

Yểm Bùa Trả Thù - MC Đình Soạn

1 vote

 01:48:55    2 phần
 18:16 29/11/2022

Full Đêm Trăng Máu - MC Đình Soạn

Đêm Trăng Máu - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Full Ác Địa - MC Đình Soạn

Ác Địa - MC Đình Soạn

 01:04:51    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Hiến Con Cầu Lợi - MC Đình Soạn

Hiến Con Cầu Lợi - MC Đình Soạn

1 vote

 01:07:25    1 phần
 18:16 29/11/2022

Ma Gà Báo Oán - MC Đình Soạn

Ma Gà Báo Oán - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Full Nơi Tôi Sống Có Ma - MC Đình Soạn

Nơi Tôi Sống Có Ma - MC Đình Soạn

1 vote

 01:02:59    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Nợ Máu 3 Họ - MC Đình Soạn

Nợ Máu 3 Họ - MC Đình Soạn

     0 phần
 18:16 29/11/2022

Full Hồn Cô Xác Cậu - MC Đình Soạn

Hồn Cô Xác Cậu - MC Đình Soạn

2 vote

 01:16:41    1 phần
 18:16 29/11/2022

Full Hồn Về Trong Gió - MC Đình Soạn

Hồn Về Trong Gió - MC Đình Soạn

 02:39:50    2 phần
 18:16 29/11/2022

Phá Miếu Làng

Phá Miếu Làng

 01:04:48    1 phần
 18:16 29/11/2022

Cát Lạnh Vùi Xác

Cát Lạnh Vùi Xác

 01:06:25    1 phần
 18:16 29/11/2022