Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Full Hậu Lê Du Hành Ký

Hậu Lê Du Hành Ký

1 vote

     0 phần
 21:13 16/04/2024

Full Bảy Kiếp Trùng Sinh

Bảy Kiếp Trùng Sinh

3 vote

 18:46:50    17 phần
 21:13 16/04/2024

Full Oán Hồn Hóa Thủy Quỷ

Oán Hồn Hóa Thủy Quỷ

 07:41:19    7 phần
 21:13 16/04/2024

Tập 13 Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký Full - MC Đình Soạn

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký Full - MC Đình Soạn

13 vote

 14:15:52    13 phần
 21:13 16/04/2024

Full Đêm Bão Lớn - MC Đình Soạn

Đêm Bão Lớn - MC Đình Soạn

 01:51:08    2 phần
 21:13 16/04/2024

Full Dì Ghẻ Con Chồng - MC Đình Soạn

Dì Ghẻ Con Chồng - MC Đình Soạn

 01:53:18    2 phần
 21:13 16/04/2024

Full Vong Hồn Ông Lão Què

Vong Hồn Ông Lão Què

 01:58:39    2 phần
 21:13 16/04/2024

Full Mộ Hoang

Mộ Hoang

2 vote

     0 phần
 21:13 16/04/2024

Full Tấm Ảnh Thờ Cha

Tấm Ảnh Thờ Cha

     0 phần
 21:13 16/04/2024

Full Seri Thầy Tân Diệt Ma

Seri Thầy Tân Diệt Ma

 04:31:01    4 phần
 21:13 16/04/2024

End Gọi Hồn Đêm Trăng

Gọi Hồn Đêm Trăng

2 vote

 08:18:09    8 phần
 21:13 16/04/2024

Phần 4 Bí Mật Nghề Làm Vàng Mã

Bí Mật Nghề Làm Vàng Mã

 04:18:23    4 phần
 21:13 16/04/2024

Vạ Miệng - MC Đình Soạn

Vạ Miệng - MC Đình Soạn

3 vote

 02:18:41    2 phần
 21:13 16/04/2024

Trọn bộ 25 tập Địa Mộ - Trường Lê

Địa Mộ - Trường Lê

46 vote

 04:25:45    25 phần
 21:13 16/04/2024

Phá Miếu Thiêng

Phá Miếu Thiêng

1 vote

     0 phần
 21:13 16/04/2024

Nhà Cuối Làng

Nhà Cuối Làng

2 vote

     0 phần
 21:13 16/04/2024

Miếu thần thờ quỷ

Miếu thần thờ quỷ

1 vote

     0 phần
 21:13 16/04/2024

Gái độc - MC Đình Soạn

Gái độc - MC Đình Soạn

 01:02:45    1 phần
 21:13 16/04/2024

Bùa Hộ Mạng

Bùa Hộ Mạng

3 vote

 01:08:38    1 phần
 21:13 16/04/2024

Âm Hôn Kinh Hồn

Âm Hôn Kinh Hồn

4 vote

 01:04:46    1 phần
 21:13 16/04/2024

Nghiệp Báo Cha Dượng

Nghiệp Báo Cha Dượng

3 vote

 02:02:39    2 phần
 21:13 16/04/2024

Diệt Quỷ Ở Nam Định

Diệt Quỷ Ở Nam Định

3 vote

 02:49:11    3 phần
 21:13 16/04/2024

Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

 01:10:29    1 phần
 21:13 16/04/2024

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

 01:07:37    1 phần
 21:13 16/04/2024

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

2 vote

 01:02:07    1 phần
 21:13 16/04/2024

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

 01:08:56    1 phần
 21:13 16/04/2024

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

 01:01:38    1 phần
 21:13 16/04/2024

Đường Âm Dương

Đường Âm Dương

1 vote

 01:01:47    1 phần
 21:13 16/04/2024

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

 01:07:33    1 phần
 21:13 16/04/2024

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

1 vote

 01:10:30    1 phần
 21:13 16/04/2024

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

1 vote

 01:02:38    1 phần
 21:13 16/04/2024

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

 01:06:22    1 phần
 21:13 16/04/2024

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

 01:21:01    1 phần
 21:13 16/04/2024

Vong Linh Thai Phụ

Vong Linh Thai Phụ

 01:02:26    1 phần
 21:13 16/04/2024

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

 01:56:53    2 phần
 21:13 16/04/2024

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

 01:05:12    1 phần
 21:13 16/04/2024

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

 01:13:37    1 phần
 21:13 16/04/2024

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

 01:10:19    1 phần
 21:13 16/04/2024

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

1 vote

 01:10:22    1 phần
 21:13 16/04/2024

Hai Số Phận

Hai Số Phận

 00:59:31    1 phần
 21:13 16/04/2024