Sắp xếp Audio
Con Hoang

Con Hoang

04:40:10    5 phần
Lượt nghe: 5.384

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

02:11:53    1 phần
Lượt nghe: 27.976

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 6.656

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 5.440

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 8.419

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 5.468

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 9.744

Tha Thứ

Tha Thứ

1 vote

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 5.376

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

01:11:18    1 phần
Lượt nghe: 9.553

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

1 vote

00:39:33    1 phần
Lượt nghe: 5.507

Oán Trách

Oán Trách

00:30:40    1 phần
Lượt nghe: 4.339

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

00:25:20    1 phần
Lượt nghe: 4.649

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

00:27:30    1 phần
Lượt nghe: 7.802

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

00:23:40    1 phần
Lượt nghe: 4.177

Vợ Chồng Sa Đọa

Vợ Chồng Sa Đọa

3 vote

00:25:29    1 phần
Lượt nghe: 9.692

Bể Khổ Cuộc Đời

Bể Khổ Cuộc Đời

00:26:14    1 phần
Lượt nghe: 4.094

Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

00:34:30    1 phần
Lượt nghe: 4.667

Lỗi Lầm Đáng Quên

Lỗi Lầm Đáng Quên

00:22:29    1 phần
Lượt nghe: 5.676

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

00:26:51    1 phần
Lượt nghe: 2.989

Ơn Mẹ Chồng

Ơn Mẹ Chồng

00:26:45    1 phần
Lượt nghe: 3.034