Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Mả Hoang

Mả Hoang

 01:04:54    1 phần
 22:11 16/04/2024

Hồn Ma Bên Cây Liễu

Hồn Ma Bên Cây Liễu

3 vote

 01:06:07    1 phần
 22:11 16/04/2024

TẬP 02 Ma Rừng Tây Bắc - MC Đình Soạn

Ma Rừng Tây Bắc - MC Đình Soạn

1 vote

 02:02:37    2 phần
 22:11 16/04/2024

Hồn Ma Ông Cải

Hồn Ma Ông Cải

 01:03:27    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oan Hồn Sông Lạnh

Oan Hồn Sông Lạnh

1 vote

 01:04:44    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oan Hồn Giếng Sâu

Oan Hồn Giếng Sâu

 01:01:51    1 phần
 22:11 16/04/2024

TẬP 02 Chuyên Án Tâm Linh

Chuyên Án Tâm Linh

 01:50:18    2 phần
 22:11 16/04/2024

Huyết Ngải

Huyết Ngải

2 vote

 01:12:32    1 phần
 22:11 16/04/2024

Hai Mẹ Con Ma

Hai Mẹ Con Ma

 01:01:11    1 phần
 22:11 16/04/2024

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

 01:09:46    1 phần
 22:11 16/04/2024

Tôi Là Pháp Sư

Tôi Là Pháp Sư

2 vote

 01:18:32    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oán Hồn Ngọc

Oán Hồn Ngọc

 01:00:36    1 phần
 22:11 16/04/2024

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

1 vote

 01:00:08    1 phần
 22:11 16/04/2024

Vong Oan Người Mù

Vong Oan Người Mù

2 vote

 01:03:07    1 phần
 22:11 16/04/2024

Trục Hồn

Trục Hồn

1 vote

 01:24:11    1 phần
 22:11 16/04/2024

TẬP 07 Động Quỷ

Động Quỷ

2 vote

 00:58:34    1 phần
 22:11 16/04/2024

Xác Dưới Giếng Khơi

Xác Dưới Giếng Khơi

1 vote

 01:08:37    1 phần
 22:11 16/04/2024

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

 01:09:25    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

1 vote

 01:05:32    1 phần
 22:11 16/04/2024

Tiếng Ma Gọi Hồn

Tiếng Ma Gọi Hồn

1 vote

 01:11:20    1 phần
 22:11 16/04/2024

Ác Mộng 3h Sáng

Ác Mộng 3h Sáng

10 vote

 00:58:27    1 phần
 22:11 16/04/2024

Hận Tình

Hận Tình

 01:00:06    1 phần
 22:11 16/04/2024

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

10 vote

 01:05:01    1 phần
 22:11 16/04/2024

Căn Nhà Của Người Điên

Căn Nhà Của Người Điên

 01:00:08    1 phần
 22:11 16/04/2024

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

 01:05:48    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oán Độc Con Nuôi

Oán Độc Con Nuôi

2 vote

 01:04:29    1 phần
 22:11 16/04/2024

TẬP 03 Linh Hồn Giữ Chân

Linh Hồn Giữ Chân

 02:44:15    3 phần
 22:11 16/04/2024

Oan Hồn Thai Phụ

Oan Hồn Thai Phụ

 01:05:48    1 phần
 22:11 16/04/2024

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

 01:00:38    1 phần
 22:11 16/04/2024

Ma Dẫn - MC Đình Soạn

Ma Dẫn - MC Đình Soạn

2 vote

 01:01:47    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oán Xà

Oán Xà

 01:06:29    1 phần
 22:11 16/04/2024

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

3 vote

 01:05:06    1 phần
 22:11 16/04/2024

Oan Hồn Của Linh

Oan Hồn Của Linh

3 vote

 01:30:32    1 phần
 22:11 16/04/2024

Nữ Âm Dương Sư

Nữ Âm Dương Sư

2 vote

 01:15:52    1 phần
 22:11 16/04/2024

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

2 vote

 01:06:20    1 phần
 22:11 16/04/2024

Hồn Về Đêm Mưa

Hồn Về Đêm Mưa

 01:08:51    1 phần
 22:11 16/04/2024

Mông Du - MC Đình Soạn

Mông Du - MC Đình Soạn

2 vote

 01:08:15    1 phần
 22:11 16/04/2024

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

1 vote

 01:17:38    1 phần
 22:11 16/04/2024

Linh Hồn Báo Án

Linh Hồn Báo Án

3 vote

 01:09:41    1 phần
 22:11 16/04/2024

Đôi Mắt Quỷ Ám

Đôi Mắt Quỷ Ám

1 vote

 01:04:45    1 phần
 22:11 16/04/2024