Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Đổi Xác Thế Thân

Đổi Xác Thế Thân

1 vote

 01:14:49    1 phần
 13:21 16/05/2022

Trò Chơi Oan Nghiệt

Trò Chơi Oan Nghiệt

1 vote

 00:52:58    1 phần
 13:21 16/05/2022

Đêm Lạnh Lẽo

Đêm Lạnh Lẽo

 01:01:08    1 phần
 13:21 16/05/2022

Lá Bùa Trừ Ma

Lá Bùa Trừ Ma

1 vote

 00:58:24    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vong Môn

Vong Môn

1 vote

 01:22:06    1 phần
 13:21 16/05/2022

TẬP 05 Mộ Cổ Bên Vực

Mộ Cổ Bên Vực

3 vote

 05:09:02    5 phần
 13:21 16/05/2022

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

 00:52:18    1 phần
 13:21 16/05/2022

Mối Thù Truyền Kiếp

Mối Thù Truyền Kiếp

1 vote

 04:04:20    4 phần
 13:21 16/05/2022

Yểm Bùa Thất Sơn

Yểm Bùa Thất Sơn

 01:04:14    1 phần
 13:21 16/05/2022

Cõi Âm - MC Đình Soạn

Cõi Âm - MC Đình Soạn

2 vote

 00:47:40    1 phần
 13:21 16/05/2022

Khách Sạn Ma 403

Khách Sạn Ma 403

2 vote

 01:03:25    1 phần
 13:21 16/05/2022

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

3 vote

 01:16:34    1 phần
 13:21 16/05/2022

Mợ Hai

Mợ Hai

 01:03:07    1 phần
 13:21 16/05/2022

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

 01:01:04    1 phần
 13:21 16/05/2022

TẬP 03 Mảnh Đất Tha Ma

Mảnh Đất Tha Ma

 03:01:08    3 phần
 13:21 16/05/2022

Có Oán Thì Báo

Có Oán Thì Báo

1 vote

 00:57:09    1 phần
 13:21 16/05/2022

Oan Oan Tương Báo

Oan Oan Tương Báo

 00:50:52    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vong Về Trước Cổng

Vong Về Trước Cổng

 01:04:31    1 phần
 13:21 16/05/2022

14 Tháng 7

14 Tháng 7

 00:54:58    1 phần
 13:21 16/05/2022

Về Nhà Chồng

Về Nhà Chồng

 00:44:18    1 phần
 13:21 16/05/2022

Con Riêng Về Báo Mộng

Con Riêng Về Báo Mộng

 01:05:10    1 phần
 13:21 16/05/2022

Động Mồ Động Mả

Động Mồ Động Mả

 01:09:10    1 phần
 13:21 16/05/2022

Truyền Thuyết Giao Long

Truyền Thuyết Giao Long

 01:02:05    1 phần
 13:21 16/05/2022

Chiếc Hòm Bằng Gỗ Mục

Chiếc Hòm Bằng Gỗ Mục

2 vote

 01:01:03    1 phần
 13:21 16/05/2022

Thế Mạng Cho Ma Da

Thế Mạng Cho Ma Da

 00:51:55    1 phần
 13:21 16/05/2022

TẬP 03 Oan Hồn Hóa Quỷ

Oan Hồn Hóa Quỷ

 02:44:10    3 phần
 13:21 16/05/2022

Đào Mả Khuya

Đào Mả Khuya

2 vote

 01:03:28    1 phần
 13:21 16/05/2022

TẬP 04 Bàn Tay Của Quỷ

Bàn Tay Của Quỷ

 04:06:36    4 phần
 13:21 16/05/2022

Về Hầu Ông

Về Hầu Ông

 00:52:23    1 phần
 13:21 16/05/2022

Hũ Cốt Oan Nghiệt

Hũ Cốt Oan Nghiệt

4 vote

 00:57:29    1 phần
 13:21 16/05/2022

Gả Con Cho Quỷ

Gả Con Cho Quỷ

1 vote

 01:09:26    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vong Hồn Không Tan

Vong Hồn Không Tan

 01:05:53    1 phần
 13:21 16/05/2022

Một Giọt Máu Đào

Một Giọt Máu Đào

 00:50:06    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vong Hồn Của An

Vong Hồn Của An

 01:04:14    1 phần
 13:21 16/05/2022

Bùa Chú Tây Bắc

Bùa Chú Tây Bắc

 01:06:09    1 phần
 13:21 16/05/2022

Người Về Từ Đáy Mộ

Người Về Từ Đáy Mộ

1 vote

 00:57:38    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vong Theo Bám

Vong Theo Bám

 01:02:20    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vùng Đất Oán Khí

Vùng Đất Oán Khí

 01:06:51    1 phần
 13:21 16/05/2022

Vong Hồn Sét Đánh

Vong Hồn Sét Đánh

 01:03:40    1 phần
 13:21 16/05/2022

TẬP 02 Đôi Mắt Sét Đánh

Đôi Mắt Sét Đánh

 01:38:00    2 phần
 13:21 16/05/2022