Giọng đọc: MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Nỗi Lòng Người Mẹ - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Nỗi Lòng Người Mẹ - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 00:49:37    1 phần
 12:38 18/06/2024

Đợi Ngày Ly Hôn - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Đợi Ngày Ly Hôn - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

 01:54:18    1 phần
 12:38 18/06/2024

Thuê Chồng - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Thuê Chồng - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 01:33:32    1 phần
 12:38 18/06/2024

Đêm Vắng

Đêm Vắng

11 vote

 01:52:04    1 phần
 12:38 18/06/2024

Bùa Yêu

Bùa Yêu

1 vote

 01:58:53    1 phần
 12:38 18/06/2024

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

5 vote

 02:01:02    1 phần
 12:38 18/06/2024

Nước Mắt Đàn Ông

Nước Mắt Đàn Ông

2 vote

 02:15:53    1 phần
 12:38 18/06/2024

Gà Trống Nuôi Con

Gà Trống Nuôi Con

4 vote

 02:05:47    1 phần
 12:38 18/06/2024

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

1 vote

 01:54:18    1 phần
 12:38 18/06/2024

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 06:00:11    1 phần
 12:38 18/06/2024

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

 02:11:53    1 phần
 12:38 18/06/2024

Việt Kiều

Việt Kiều

7 vote

 12:22:31    6 phần
 12:38 18/06/2024

Dòng Mực Cũ

Dòng Mực Cũ

14 vote

 05:59:19    2 phần
 12:38 18/06/2024

Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

3 vote

 01:56:52    1 phần
 12:38 18/06/2024

Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

4 vote

 00:55:38    1 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

23 vote

 01:01:17    1 phần
 12:38 18/06/2024

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

8 vote

 02:20:50    2 phần
 12:38 18/06/2024

Vách Tường Cũ

Vách Tường Cũ

9 vote

 01:03:43    1 phần
 12:38 18/06/2024

Tâm Bệnh

Tâm Bệnh

4 vote

 00:59:48    1 phần
 12:38 18/06/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

2 vote

 00:53:56    1 phần
 12:38 18/06/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

 00:55:59    1 phần
 12:38 18/06/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

 00:33:00    1 phần
 12:38 18/06/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

1 vote

 00:56:10    1 phần
 12:38 18/06/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

1 vote

     1 phần
 12:38 18/06/2024

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

9 vote

 01:07:43    1 phần
 12:38 18/06/2024

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

10 vote

 01:05:12    1 phần
 12:38 18/06/2024

Đếm Những Mảnh Tình

Đếm Những Mảnh Tình

4 vote

 03:13:32    3 phần
 12:38 18/06/2024

Mưa Trong Bóng Đêm

Mưa Trong Bóng Đêm

1 vote

 01:08:01    1 phần
 12:38 18/06/2024

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

4 vote

 00:55:28    1 phần
 12:38 18/06/2024

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

3 vote

 01:00:30    1 phần
 12:38 18/06/2024

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

2 vote

 01:01:06    1 phần
 12:38 18/06/2024

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

1 vote

 01:03:08    1 phần
 12:38 18/06/2024

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

12 vote

 02:03:25    2 phần
 12:38 18/06/2024

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

4 vote

 00:56:30    1 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

19 vote

 01:01:58    1 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

20 vote

 03:43:50    4 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

4 vote

 01:02:14    2 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

 01:04:04    2 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

11 vote

 02:00:52    1 phần
 12:38 18/06/2024

KINH DỊ Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

15 vote

 01:18:42    2 phần
 12:38 18/06/2024