Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Nghe Truyện Ma Nguyễn Huy - Đất Đồng Radio Official

☀ DONATE ủng hộ cho MC Nguyễn Huy có kinh phí duy trì mọi người nhé:

👉 Qua tài khoản Vietcombank: 0071001096600 - Nguyễn Thanh Huy

👉 Qua ví MOMO: 09.3728.3768

👉 Qua PAYPAL: https://www.paypal.me/nguyenthanhhuy

👉 FB Nguyễn Huy

👉 Youtube MC Nguyễn Huy

👉 Instagram

Sắp xếp Audio
Truyện Audio Cảm Động, Nước Mắt Chảy Xuôi

Truyện Audio Cảm Động, Nước Mắt Chảy Xuôi

1 vote

 01:43:46    1 phần
 13:37 18/06/2024

Gọi Ma Xin Số

Gọi Ma Xin Số

 01:36:28    1 phần
 13:37 18/06/2024

Bí Mật

Bí Mật

 01:05:32    1 phần
 13:37 18/06/2024

Sống Chung Với Sói

Sống Chung Với Sói

3 vote

 01:21:03    1 phần
 13:37 18/06/2024

Ác Nghiệp Tình Thân

Ác Nghiệp Tình Thân

 00:51:40    1 phần
 13:37 18/06/2024

Đoàn Lô Tô Oan Nghiệt

Đoàn Lô Tô Oan Nghiệt

1 vote

 01:55:33    1 phần
 13:37 18/06/2024

Nghề Vớt Xác

Nghề Vớt Xác

 02:29:39    2 phần
 13:37 18/06/2024

Hồn Quen Xác Lạ

Hồn Quen Xác Lạ

1 vote

 01:27:22    1 phần
 13:37 18/06/2024

Chiếc Tivi Oan Nghiệt

Chiếc Tivi Oan Nghiệt

 01:32:53    1 phần
 13:37 18/06/2024

Bức Ảnh Của Ma Quỷ

Bức Ảnh Của Ma Quỷ

 01:09:43    1 phần
 13:37 18/06/2024

Âm Hồn Bất Tán

Âm Hồn Bất Tán

 02:00:34    1 phần
 13:37 18/06/2024

Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm

Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm

 02:15:50    2 phần
 13:37 18/06/2024

Thực Táng

Thực Táng

1 vote

 01:47:49    1 phần
 13:37 18/06/2024

Vầng Trăng Đơn Lạnh

Vầng Trăng Đơn Lạnh

 01:46:14    1 phần
 13:37 18/06/2024

Tiếng Khóc Đêm Trăng

Tiếng Khóc Đêm Trăng

 00:57:36    1 phần
 13:37 18/06/2024

Thầy Tụng Đụng Thầy Pháp

Thầy Tụng Đụng Thầy Pháp

1 vote

 01:02:46    1 phần
 13:37 18/06/2024

Vạ Miệng

Vạ Miệng

2 vote

 00:56:32    1 phần
 13:37 18/06/2024

Bên Trong Rừng Tràm

Bên Trong Rừng Tràm

2 vote

 02:14:27    1 phần
 13:37 18/06/2024

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

 01:44:08    1 phần
 13:37 18/06/2024

Xà Tinh Báo Thù

Xà Tinh Báo Thù

 01:44:29    1 phần
 13:37 18/06/2024

Hoa Tàn Trong Giông Bão

Hoa Tàn Trong Giông Bão

 01:28:10    1 phần
 13:37 18/06/2024

Nợ Ai Ai Trả

Nợ Ai Ai Trả

 01:07:26    1 phần
 13:37 18/06/2024

Chiếc Loa Kẹo Kéo Ma Ám

Chiếc Loa Kẹo Kéo Ma Ám

 00:58:20    1 phần
 13:37 18/06/2024

Chuyến Đi Trừ Quỷ

Chuyến Đi Trừ Quỷ

 01:49:17    1 phần
 13:37 18/06/2024

TẬP 15 Một Thời Vang Bóng

Một Thời Vang Bóng

3 vote

 02:14:42    1 phần
 13:37 18/06/2024

Gọi Quỷ Đêm Trăng

Gọi Quỷ Đêm Trăng

 00:48:38    1 phần
 13:37 18/06/2024

Bóng Cả

Bóng Cả

 01:07:50    1 phần
 13:37 18/06/2024

Tơ Hồng Nhuốm Máu

Tơ Hồng Nhuốm Máu

1 vote

 03:12:25    2 phần
 13:37 18/06/2024

Lái Xe Đêm

Lái Xe Đêm

1 vote

 01:07:10    1 phần
 13:37 18/06/2024

Mẹ Của Nó

Mẹ Của Nó

 01:10:22    1 phần
 13:37 18/06/2024

Đứa Con Quỷ Dữ

Đứa Con Quỷ Dữ

 03:13:16    2 phần
 13:37 18/06/2024

Vị Khách Không Mời

Vị Khách Không Mời

 01:04:03    1 phần
 13:37 18/06/2024

Đoạn Tình Buồn

Đoạn Tình Buồn

 01:49:24    1 phần
 13:37 18/06/2024

Vong Hồn Đêm Khuya

Vong Hồn Đêm Khuya

2 vote

 00:58:28    1 phần
 13:37 18/06/2024

Kẻ Dính Bùa Yêu

Kẻ Dính Bùa Yêu

1 vote

 03:03:50    2 phần
 13:37 18/06/2024

Đừng Đánh Con Tao

Đừng Đánh Con Tao

1 vote

 01:18:46    1 phần
 13:37 18/06/2024

Bến Sông Tài Thử

Bến Sông Tài Thử

 01:50:50    2 phần
 13:37 18/06/2024

Bí Mật Biệt Thự Cổ

Bí Mật Biệt Thự Cổ

 01:04:40    1 phần
 13:37 18/06/2024

3 Nén Hương Tuyệt Mệnh

3 Nén Hương Tuyệt Mệnh

 00:39:25    1 phần
 13:37 18/06/2024

Chuyến Xe Về Âm Phủ

Chuyến Xe Về Âm Phủ

 01:02:20    1 phần
 13:37 18/06/2024