Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Nghe Truyện Ma Nguyễn Huy - Đất Đồng Radio Official

☀ DONATE ủng hộ cho MC Nguyễn Huy có kinh phí duy trì mọi người nhé:

👉 Qua tài khoản Vietcombank: 0071001096600 - Nguyễn Thanh Huy

👉 Qua ví MOMO: 09.3728.3768

👉 Qua PAYPAL: https://www.paypal.me/nguyenthanhhuy

👉 FB Nguyễn Huy

👉 Youtube MC Nguyễn Huy

👉 Instagram

Sắp xếp Audio
Ác Nghiệp Tình Thân

Ác Nghiệp Tình Thân

 00:51:40    1 phần
 03:49 19/10/2021

Đoàn Lô Tô Oan Nghiệt

Đoàn Lô Tô Oan Nghiệt

 01:55:33    1 phần
 03:49 19/10/2021

Nghề Vớt Xác

Nghề Vớt Xác

 02:29:39    2 phần
 03:49 19/10/2021

Hồn Quen Xác Lạ

Hồn Quen Xác Lạ

 01:27:22    1 phần
 03:49 19/10/2021

Chiếc Tivi Oan Nghiệt

Chiếc Tivi Oan Nghiệt

 01:32:53    1 phần
 03:49 19/10/2021

Bức Ảnh Của Ma Quỷ

Bức Ảnh Của Ma Quỷ

 01:09:43    1 phần
 03:49 19/10/2021

Âm Hồn Bất Tán

Âm Hồn Bất Tán

 02:00:34    1 phần
 03:49 19/10/2021

Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm

Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm

 02:15:50    2 phần
 03:49 19/10/2021

Thực Táng

Thực Táng

 01:47:49    1 phần
 03:49 19/10/2021

Vầng Trăng Đơn Lạnh

Vầng Trăng Đơn Lạnh

 01:46:14    1 phần
 03:49 19/10/2021

Tiếng Khóc Đêm Trăng

Tiếng Khóc Đêm Trăng

 00:57:36    1 phần
 03:49 19/10/2021

Thầy Tụng Đụng Thầy Pháp

Thầy Tụng Đụng Thầy Pháp

 01:02:46    1 phần
 03:49 19/10/2021

Vạ Miệng

Vạ Miệng

 00:56:32    1 phần
 03:49 19/10/2021

Bên Trong Rừng Tràm

Bên Trong Rừng Tràm

 02:14:27    1 phần
 03:49 19/10/2021

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

 01:44:08    1 phần
 03:49 19/10/2021

Xà Tinh Báo Thù

Xà Tinh Báo Thù

 01:44:29    1 phần
 03:49 19/10/2021

Hoa Tàn Trong Giông Bão

Hoa Tàn Trong Giông Bão

 01:28:10    1 phần
 03:49 19/10/2021

Nợ Ai Ai Trả

Nợ Ai Ai Trả

 01:07:26    1 phần
 03:49 19/10/2021

Chiếc Loa Kẹo Kéo Ma Ám

Chiếc Loa Kẹo Kéo Ma Ám

 00:58:20    1 phần
 03:49 19/10/2021

Chuyến Đi Trừ Quỷ

Chuyến Đi Trừ Quỷ

 01:49:17    1 phần
 03:49 19/10/2021

TẬP 11 Một Thời Vang Bóng

Một Thời Vang Bóng

 02:14:42    1 phần
 03:49 19/10/2021

Gọi Quỷ Đêm Trăng

Gọi Quỷ Đêm Trăng

 00:48:38    1 phần
 03:49 19/10/2021

Bóng Cả

Bóng Cả

 01:07:50    1 phần
 03:49 19/10/2021

Tơ Hồng Nhuốm Máu

Tơ Hồng Nhuốm Máu

1 vote

 03:12:25    2 phần
 03:49 19/10/2021

Lái Xe Đêm

Lái Xe Đêm

 01:07:10    1 phần
 03:49 19/10/2021

Mẹ Của Nó

Mẹ Của Nó

 01:10:22    1 phần
 03:49 19/10/2021

Đứa Con Quỷ Dữ

Đứa Con Quỷ Dữ

 03:13:16    2 phần
 03:49 19/10/2021

Vị Khách Không Mời

Vị Khách Không Mời

 01:04:03    1 phần
 03:49 19/10/2021

Đoạn Tình Buồn

Đoạn Tình Buồn

 01:49:24    1 phần
 03:49 19/10/2021

Vong Hồn Đêm Khuya

Vong Hồn Đêm Khuya

 00:58:28    1 phần
 03:49 19/10/2021

Kẻ Dính Bùa Yêu

Kẻ Dính Bùa Yêu

1 vote

 03:03:50    2 phần
 03:49 19/10/2021

Đừng Đánh Con Tao

Đừng Đánh Con Tao

 01:18:46    1 phần
 03:49 19/10/2021

Bến Sông Tài Thử

Bến Sông Tài Thử

 01:50:50    2 phần
 03:49 19/10/2021

Bí Mật Biệt Thự Cổ

Bí Mật Biệt Thự Cổ

 01:04:40    1 phần
 03:49 19/10/2021

3 Nén Hương Tuyệt Mệnh

3 Nén Hương Tuyệt Mệnh

 00:39:25    1 phần
 03:49 19/10/2021

Chuyến Xe Về Âm Phủ

Chuyến Xe Về Âm Phủ

 01:02:20    1 phần
 03:49 19/10/2021

Ma Da Trả Hận

Ma Da Trả Hận

 01:05:07    1 phần
 03:49 19/10/2021

Mẹ, Con Đã Về

Mẹ, Con Đã Về

 00:46:54    1 phần
 03:49 19/10/2021

Vùng Đất Quỷ Ngự

Vùng Đất Quỷ Ngự

 01:59:19    2 phần
 03:49 19/10/2021

Nguyệt Cầm Ai Oán Lúc Nửa Đêm

Nguyệt Cầm Ai Oán Lúc Nửa Đêm

 01:30:50    1 phần
 03:49 19/10/2021