Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

01:11:14    1 phần
Lượt nghe: 19.503

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

3 vote

01:13:01    1 phần
Lượt nghe: 16.279

Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

2 vote

01:20:22    1 phần
Lượt nghe: 10.123

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

01:33:45    1 phần
Lượt nghe: 14.464

Ngủ Cùng Ma

Ngủ Cùng Ma

3 vote

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 12.033

Tiếng Vọng Cõi Xa

Tiếng Vọng Cõi Xa

01:17:51    1 phần
Lượt nghe: 9.793

Trùng Tang - MC Đình Soạn

Trùng Tang - MC Đình Soạn

1 vote

01:07:57    1 phần
Lượt nghe: 10.594

Giấc Mộng

Giấc Mộng

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 7.843

Đóa Hoa Sen Trắng

Đóa Hoa Sen Trắng

01:08:09    1 phần
Lượt nghe: 7.000

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

1 vote

00:51:30    1 phần
Lượt nghe: 8.160

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

3 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 7.369

Oan Hồn Đêm Trung Thu

Oan Hồn Đêm Trung Thu

01:09:38    1 phần
Lượt nghe: 11.143

Quỷ Gửi Con

Quỷ Gửi Con

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 7.727

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

01:19:15    1 phần
Lượt nghe: 6.611

Con Tinh Sau Nhà

Con Tinh Sau Nhà

01:24:48    1 phần
Lượt nghe: 8.725

Người Phu Bốc Mộ

Người Phu Bốc Mộ

01:22:40    1 phần
Lượt nghe: 9.751

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

1 vote

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 5.340

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

00:59:10    1 phần
Lượt nghe: 8.630

Ma Ở Sài Gòn

Ma Ở Sài Gòn

    0 phần
Lượt nghe: 12.664

Hồn Nữ Quỷ Nhi

Hồn Nữ Quỷ Nhi

01:00:38    1 phần
Lượt nghe: 5.402