Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

01:11:14    1 phần
Lượt nghe: 11.218

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

3 vote

01:13:01    1 phần
Lượt nghe: 9.370

Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

2 vote

01:20:22    1 phần
Lượt nghe: 6.007

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

01:33:45    1 phần
Lượt nghe: 9.483

Ngủ Cùng Ma

Ngủ Cùng Ma

3 vote

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 7.438

Tiếng Vọng Cõi Xa

Tiếng Vọng Cõi Xa

01:17:51    1 phần
Lượt nghe: 5.907

Trùng Tang - MC Đình Soạn

Trùng Tang - MC Đình Soạn

1 vote

01:07:57    1 phần
Lượt nghe: 7.346

Giấc Mộng

Giấc Mộng

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 4.490

Đóa Hoa Sen Trắng

Đóa Hoa Sen Trắng

01:08:09    1 phần
Lượt nghe: 5.477

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

1 vote

00:51:30    1 phần
Lượt nghe: 5.179

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

3 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 4.877

Oan Hồn Đêm Trung Thu

Oan Hồn Đêm Trung Thu

01:09:38    1 phần
Lượt nghe: 7.066

Quỷ Gửi Con

Quỷ Gửi Con

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 5.091

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

01:19:15    1 phần
Lượt nghe: 4.129

Con Tinh Sau Nhà

Con Tinh Sau Nhà

01:24:48    1 phần
Lượt nghe: 6.783

Người Phu Bốc Mộ

Người Phu Bốc Mộ

01:22:40    1 phần
Lượt nghe: 7.487

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

1 vote

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 3.404

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

00:59:10    1 phần
Lượt nghe: 5.047

Ma Ở Sài Gòn

Ma Ở Sài Gòn

    0 phần
Lượt nghe: 7.481

Hồn Nữ Quỷ Nhi

Hồn Nữ Quỷ Nhi

01:00:38    1 phần
Lượt nghe: 3.610