Giọng đọc: MC Trần Vân

Nghe truyện audio MC Trần Vân | MC Trần Vân Official

Donate ủng hộ để Trần Vân có động lực ra thêm nhiều Video hơn các bạn nhé! Tài khoản nhận Donate:

1. Ví Momo hoặc Zalo Pay: 090.576.1986

2. Paypal: www.paypal.me/mctranvan

3. Vietcombank CN Vinh - STK: 0101.0011.42873 - Trần Việt Hải Vân

👉 FB MC Trần Vân

👉 Youtube MC Trần Vân

 
Sắp xếp Audio
Full Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Trọn Bộ.

Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Trọn Bộ.

 11:59:32    1 phần
 05:08 21/05/2024

TẬP 119 Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

18 vote

 14:55:07    118 phần
 05:08 21/05/2024

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

12 vote

 09:46:52    1 phần
 05:08 21/05/2024

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

3 vote

 13:42:14    19 phần
 05:08 21/05/2024

TẬP 535 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

102 vote

 23:20:22    1 phần
 05:08 21/05/2024

TẬP 196 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

25 vote

 14:45:07    1 phần
 05:08 21/05/2024

FULL Thần Côn

Thần Côn

28 vote

 07:57:12    70 phần
 05:08 21/05/2024

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

40 vote

 06:50:47    128 phần
 05:08 21/05/2024

FULL Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

89 vote

 09:28:24    291 phần
 05:08 21/05/2024

HAY - TẬP 100 Ẩn Sát

Ẩn Sát

22 vote

 18:44:26    99 phần
 05:08 21/05/2024

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

120 vote

 10:33:53    560 phần
 05:08 21/05/2024

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

70 vote

 17:20:21    256 phần
 05:08 21/05/2024

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

99 vote

 05:39:55    466 phần
 05:08 21/05/2024