Giọng đọc: MC Trần Vân

Nghe truyện audio MC Trần Vân | MC Trần Vân Official

Donate ủng hộ để Trần Vân có động lực ra thêm nhiều Video hơn các bạn nhé! Tài khoản nhận Donate:

1. Ví Momo hoặc Zalo Pay: 090.576.1986

2. Paypal: www.paypal.me/mctranvan

3. Vietcombank CN Vinh - STK: 0101.0011.42873 - Trần Việt Hải Vân

👉 FB MC Trần Vân

👉 Youtube MC Trần Vân

 
Sắp xếp Audio
TẬP 84 Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

12 vote

 14:20:18    1 phần
 03:35 19/10/2021

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

10 vote

 09:46:52    1 phần
 03:35 19/10/2021

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

1 vote

 13:42:14    19 phần
 03:35 19/10/2021

TẬP 518 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

89 vote

 23:20:22    1 phần
 03:35 19/10/2021

TẬP 196 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

22 vote

 14:45:07    1 phần
 03:35 19/10/2021

FULL Thần Côn

Thần Côn

27 vote

 07:57:12    70 phần
 03:35 19/10/2021

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

34 vote

 06:50:47    128 phần
 03:35 19/10/2021

FULL Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

64 vote

 09:28:24    291 phần
 03:35 19/10/2021

HAY - TẬP 100 Ẩn Sát

Ẩn Sát

21 vote

 18:44:26    99 phần
 03:35 19/10/2021

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

99 vote

 10:33:53    560 phần
 03:35 19/10/2021

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

54 vote

 17:20:21    256 phần
 03:35 19/10/2021

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

87 vote

 05:39:55    466 phần
 03:35 19/10/2021