Sắp xếp Audio
Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

10 vote

09:46:52    1 phần
Lượt nghe: 7.450

Nhân Gian Địa Ngục

Nhân Gian Địa Ngục

04:38:42    5 phần
Lượt nghe: 6.928

Trọng Luyện Cửu Thiên

Trọng Luyện Cửu Thiên

20 vote

22:28:09    1 phần
Lượt nghe: 27.791

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

6 vote

11:11:27    25 phần
Lượt nghe: 8.254

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

1 vote

13:42:14    19 phần
Lượt nghe: 9.875

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

25 vote

18:57:23    1 phần
Lượt nghe: 35.502

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

25 vote

10:10:35    209 phần
Lượt nghe: 26.551

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

2 vote

11:31:35    12 phần
Lượt nghe: 10.692

Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

24 vote

00:26:07    1 phần
Lượt nghe: 47.687

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

37 vote

23:07:09    1 phần
Lượt nghe: 33.528

Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

26 vote

03:05:12    192 phần
Lượt nghe: 40.803

Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

42 vote

11:18:11    151 phần
Lượt nghe: 40.942

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

25 vote

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 36.788

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 20.321

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

15 vote

13:34:36    101 phần
Lượt nghe: 14.285

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

10 vote

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 27.101

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

13 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 17.476

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

    0 phần
Lượt nghe: 7.537

Tham Thiên

Tham Thiên

44 vote

20:18:53    124 phần
Lượt nghe: 55.457

Già Thiên

Già Thiên

73 vote

21:56:08    530 phần
Lượt nghe: 81.708