Sắp xếp Audio
Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

12 vote

09:46:52    1 phần
Lượt nghe: 15.343

Nhân Gian Địa Ngục

Nhân Gian Địa Ngục

04:38:42    5 phần
Lượt nghe: 14.871

Trọng Luyện Cửu Thiên

Trọng Luyện Cửu Thiên

32 vote

22:28:09    1 phần
Lượt nghe: 43.000

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

8 vote

11:11:27    25 phần
Lượt nghe: 14.313

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

3 vote

13:42:14    19 phần
Lượt nghe: 15.073

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

35 vote

18:57:23    1 phần
Lượt nghe: 49.626

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

31 vote

10:10:35    209 phần
Lượt nghe: 37.934

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

4 vote

11:31:35    12 phần
Lượt nghe: 15.387

Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

25 vote

00:26:07    1 phần
Lượt nghe: 60.618

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

41 vote

23:07:09    1 phần
Lượt nghe: 43.815

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

26 vote

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 43.024

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 25.044

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

15 vote

13:34:36    101 phần
Lượt nghe: 17.446

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

18 vote

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 35.486

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

14 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 21.942

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

    0 phần
Lượt nghe: 12.881

Tham Thiên

Tham Thiên

50 vote

20:18:53    124 phần
Lượt nghe: 65.581

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

38 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 46.293

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

88 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 88.497

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

12 vote

    1 phần
Lượt nghe: 20.172