Sắp xếp Audio
Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

12 vote

09:46:52    1 phần
Lượt nghe: 22.861

Nhân Gian Địa Ngục

Nhân Gian Địa Ngục

04:38:42    5 phần
Lượt nghe: 23.007

Trọng Luyện Cửu Thiên

Trọng Luyện Cửu Thiên

32 vote

22:28:09    1 phần
Lượt nghe: 51.923

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

8 vote

11:11:27    25 phần
Lượt nghe: 19.138

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

3 vote

13:42:14    19 phần
Lượt nghe: 19.463

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

35 vote

18:57:23    1 phần
Lượt nghe: 58.810

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

31 vote

10:10:35    209 phần
Lượt nghe: 44.215

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

4 vote

11:31:35    12 phần
Lượt nghe: 19.815

Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

25 vote

00:26:07    1 phần
Lượt nghe: 68.293

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

41 vote

23:07:09    1 phần
Lượt nghe: 51.624

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

30 vote

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 49.415

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 32.673

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

22 vote

13:34:36    101 phần
Lượt nghe: 20.903

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

18 vote

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 41.400

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

14 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 27.450

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

    0 phần
Lượt nghe: 18.562

Tham Thiên

Tham Thiên

51 vote

20:18:53    124 phần
Lượt nghe: 75.280

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

40 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 55.024

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

89 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 107.019

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

12 vote

    1 phần
Lượt nghe: 23.601