Sắp xếp Audio
Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

12 vote

09:46:52    1 phần
Lượt nghe: 11.711

Nhân Gian Địa Ngục

Nhân Gian Địa Ngục

04:38:42    5 phần
Lượt nghe: 10.875

Trọng Luyện Cửu Thiên

Trọng Luyện Cửu Thiên

27 vote

22:28:09    1 phần
Lượt nghe: 37.788

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

7 vote

11:11:27    25 phần
Lượt nghe: 11.460

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

3 vote

13:42:14    19 phần
Lượt nghe: 12.705

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

34 vote

18:57:23    1 phần
Lượt nghe: 44.196

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

30 vote

10:10:35    209 phần
Lượt nghe: 33.406

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

3 vote

11:31:35    12 phần
Lượt nghe: 13.204

Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

25 vote

00:26:07    1 phần
Lượt nghe: 55.645

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

40 vote

23:07:09    1 phần
Lượt nghe: 38.634

Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

28 vote

03:05:12    192 phần
Lượt nghe: 45.511

Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

44 vote

11:18:11    151 phần
Lượt nghe: 45.755

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

26 vote

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 40.138

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 22.763

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

15 vote

13:34:36    101 phần
Lượt nghe: 15.887

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

14 vote

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 30.168

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

14 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 19.627

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

    0 phần
Lượt nghe: 9.989

Tham Thiên

Tham Thiên

49 vote

20:18:53    124 phần
Lượt nghe: 60.147

Già Thiên

Già Thiên

77 vote

21:56:08    530 phần
Lượt nghe: 89.265