Giọng đọc: MC Hồng Nhung

Sắp xếp Audio
TẬP 09 Tường Thành

Tường Thành

1 vote

 02:26:56    1 phần
 20:03 12/07/2024

TẬP 14 Đêm Tình

Đêm Tình

4 vote

 12:21:03    14 phần
 20:03 12/07/2024

Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ

Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ

5 vote

 10:41:21    11 phần
 20:03 12/07/2024

Mồ Hôi Nước Mắt

Mồ Hôi Nước Mắt

 10:00:48    12 phần
 20:03 12/07/2024

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

 00:36:44    1 phần
 20:03 12/07/2024

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

31 vote

 18:23:37    65 phần
 20:03 12/07/2024

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

 00:36:45    1 phần
 20:03 12/07/2024

Lan Cao

Lan Cao

 00:28:30    1 phần
 20:03 12/07/2024

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

 00:29:30    1 phần
 20:03 12/07/2024

TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

3 vote

 02:56:16    3 phần
 20:03 12/07/2024

Tha Thứ

Tha Thứ

1 vote

 01:23:23    2 phần
 20:03 12/07/2024

Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

1 vote

 05:32:22    7 phần
 20:03 12/07/2024

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

 05:45:35    6 phần
 20:03 12/07/2024

HAY Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

 01:11:18    1 phần
 20:03 12/07/2024

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

1 vote

 00:39:33    1 phần
 20:03 12/07/2024

Oán Trách

Oán Trách

 00:30:40    1 phần
 20:03 12/07/2024

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

 00:25:20    1 phần
 20:03 12/07/2024

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

 00:23:40    1 phần
 20:03 12/07/2024

Vợ Chồng Sa Đọa

Vợ Chồng Sa Đọa

3 vote

 00:25:29    1 phần
 20:03 12/07/2024

TẬP 02 Say Tình

Say Tình

1 vote

 03:35:22    2 phần
 20:03 12/07/2024

Bể Khổ Cuộc Đời

Bể Khổ Cuộc Đời

 00:26:14    1 phần
 20:03 12/07/2024

Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

 00:34:30    1 phần
 20:03 12/07/2024

Lỗi Lầm Đáng Quên

Lỗi Lầm Đáng Quên

 00:22:29    1 phần
 20:03 12/07/2024

Bán Đời

Bán Đời

12 vote

 06:50:29    7 phần
 20:03 12/07/2024

Ơn Mẹ Chồng

Ơn Mẹ Chồng

 00:26:45    1 phần
 20:03 12/07/2024

Con Muốn Giải Thích

Con Muốn Giải Thích

1 vote

 00:39:32    1 phần
 20:03 12/07/2024

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

 00:39:49    1 phần
 20:03 12/07/2024

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

 00:35:42    1 phần
 20:03 12/07/2024

Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

1 vote

 00:41:48    1 phần
 20:03 12/07/2024

Trò Đùa Tình Ái

Trò Đùa Tình Ái

 00:32:25    1 phần
 20:03 12/07/2024

Bí Mật Xấu Xa

Bí Mật Xấu Xa

 00:22:37    1 phần
 20:03 12/07/2024

Hoang Mang

Hoang Mang

 00:34:55    1 phần
 20:03 12/07/2024

Lạy Chị - Kiếp Này Em Đã Sám Hối

Lạy Chị - Kiếp Này Em Đã Sám Hối

 00:35:47    1 phần
 20:03 12/07/2024

HAY Con Dâu Và Bố Chồng

Con Dâu Và Bố Chồng

1 vote

 00:34:42    1 phần
 20:03 12/07/2024

Đêm Say

Đêm Say

6 vote

 12:30:52    15 phần
 20:03 12/07/2024

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

4 vote

 23:05:33    28 phần
 20:03 12/07/2024

Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

2 vote

 11:08:13    15 phần
 20:03 12/07/2024

Nước Mắt Gái Nghành

Nước Mắt Gái Nghành

1 vote

 07:59:07    9 phần
 20:03 12/07/2024

TẬP 20 Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

 15:12:33    20 phần
 20:03 12/07/2024

Vong Xoáy

Vong Xoáy

1 vote

 01:33:29    3 phần
 20:03 12/07/2024