Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.383

Đạo Sĩ Nhân Gian - MC Nguyễn Huy

Đạo Sĩ Nhân Gian - MC Nguyễn Huy

1 vote

06:47:30    6 phần
Lượt nghe: 3.564

Lỗ Ban Sát Thước

Lỗ Ban Sát Thước

12:03:32    12 phần
Lượt nghe: 3.214

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

16 vote

01:26:30    1 phần
Lượt nghe: 6.790

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

00:46:06    1 phần
Lượt nghe: 2.592

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

1 vote

01:06:30    1 phần
Lượt nghe: 3.759

Làng Tôi Năm Hạn 3

Làng Tôi Năm Hạn 3

1 vote

03:31:25    3 phần
Lượt nghe: 5.878

Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

2 vote

04:27:02    4 phần
Lượt nghe: 4.680

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

18 vote

06:49:20    4 phần
Lượt nghe: 12.979

Chiếc Váy Quỷ Ám

Chiếc Váy Quỷ Ám

6 vote

06:09:22    6 phần
Lượt nghe: 9.694

Người Vận Chuyển

Người Vận Chuyển

4 vote

07:44:22    9 phần
Lượt nghe: 11.680

Mao Sơn Thiên Sư Ký

Mao Sơn Thiên Sư Ký

15 vote

13:59:54    1 phần
Lượt nghe: 36.377

Lời Nguyền Trăng Máu

Lời Nguyền Trăng Máu

8 vote

12:52:57    12 phần
Lượt nghe: 10.904

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

2 vote

08:19:47    8 phần
Lượt nghe: 8.026

Pháp Sư Thời Lê

Pháp Sư Thời Lê

8 vote

15:33:37    37 phần
Lượt nghe: 29.360

Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

12 vote

22:43:17    20 phần
Lượt nghe: 19.066

Mao Sơn Diệt Quỷ

Mao Sơn Diệt Quỷ

36 vote

23:05:38    1 phần
Lượt nghe: 45.475

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

7 vote

02:36:19    22 phần
Lượt nghe: 15.829