Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 9.513

Đạo Sĩ Nhân Gian - MC Nguyễn Huy

Đạo Sĩ Nhân Gian - MC Nguyễn Huy

1 vote

06:47:30    6 phần
Lượt nghe: 17.899

Lỗ Ban Sát Thước

Lỗ Ban Sát Thước

2 vote

12:03:32    12 phần
Lượt nghe: 13.475

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

16 vote

01:26:30    1 phần
Lượt nghe: 15.509

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

00:46:06    1 phần
Lượt nghe: 10.818

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

1 vote

01:06:30    1 phần
Lượt nghe: 8.199

Làng Tôi Năm Hạn 3

Làng Tôi Năm Hạn 3

1 vote

03:31:25    3 phần
Lượt nghe: 11.581

Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

2 vote

04:27:02    4 phần
Lượt nghe: 9.940

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

20 vote

06:49:20    4 phần
Lượt nghe: 19.452

Chiếc Váy Quỷ Ám

Chiếc Váy Quỷ Ám

6 vote

06:09:22    6 phần
Lượt nghe: 18.609

Người Vận Chuyển

Người Vận Chuyển

5 vote

07:44:22    9 phần
Lượt nghe: 15.653

Mao Sơn Thiên Sư Ký

Mao Sơn Thiên Sư Ký

22 vote

13:59:54    1 phần
Lượt nghe: 52.962

Lời Nguyền Trăng Máu

Lời Nguyền Trăng Máu

10 vote

12:52:57    12 phần
Lượt nghe: 17.519

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

2 vote

08:19:47    8 phần
Lượt nghe: 13.109

Pháp Sư Thời Lê

Pháp Sư Thời Lê

10 vote

15:33:37    37 phần
Lượt nghe: 39.047

Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

14 vote

22:43:17    20 phần
Lượt nghe: 25.658

Mao Sơn Diệt Quỷ

Mao Sơn Diệt Quỷ

38 vote

23:05:38    1 phần
Lượt nghe: 56.859

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

7 vote

02:36:19    22 phần
Lượt nghe: 22.034