Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 7.154

Đạo Sĩ Nhân Gian - MC Nguyễn Huy

Đạo Sĩ Nhân Gian - MC Nguyễn Huy

1 vote

06:47:30    6 phần
Lượt nghe: 15.051

Lỗ Ban Sát Thước

Lỗ Ban Sát Thước

2 vote

12:03:32    12 phần
Lượt nghe: 10.624

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

16 vote

01:26:30    1 phần
Lượt nghe: 13.948

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

00:46:06    1 phần
Lượt nghe: 8.421

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

1 vote

01:06:30    1 phần
Lượt nghe: 7.382

Làng Tôi Năm Hạn 3

Làng Tôi Năm Hạn 3

1 vote

03:31:25    3 phần
Lượt nghe: 10.346

Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

2 vote

04:27:02    4 phần
Lượt nghe: 8.811

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

20 vote

06:49:20    4 phần
Lượt nghe: 17.948

Chiếc Váy Quỷ Ám

Chiếc Váy Quỷ Ám

6 vote

06:09:22    6 phần
Lượt nghe: 15.172

Người Vận Chuyển

Người Vận Chuyển

5 vote

07:44:22    9 phần
Lượt nghe: 14.623

Mao Sơn Thiên Sư Ký

Mao Sơn Thiên Sư Ký

22 vote

13:59:54    1 phần
Lượt nghe: 49.994

Lời Nguyền Trăng Máu

Lời Nguyền Trăng Máu

10 vote

12:52:57    12 phần
Lượt nghe: 16.075

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

2 vote

08:19:47    8 phần
Lượt nghe: 11.766

Pháp Sư Thời Lê

Pháp Sư Thời Lê

10 vote

15:33:37    37 phần
Lượt nghe: 37.451

Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

14 vote

22:43:17    20 phần
Lượt nghe: 24.152

Mao Sơn Diệt Quỷ

Mao Sơn Diệt Quỷ

38 vote

23:05:38    1 phần
Lượt nghe: 54.482

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

7 vote

02:36:19    22 phần
Lượt nghe: 20.301