Đang nghe (real time)

Full Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

5 vote

 06:56:54    7 phần
 15:09 28/11/2022

Full Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

3 vote

     0 phần
 11:11 28/11/2022

Full Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

10 vote

 07:16:49    7 phần
 11:10 13/09/2022

Thuê Chồng - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Thuê Chồng - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

MC Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 01:33:32    1 phần
 16:50 29/08/2022

Hoa Tình Bi Thương - MC Đình Soạn

Hoa Tình Bi Thương - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 01:06:06    1 phần
 16:54 25/08/2022

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

4 vote

 01:03:48    1 phần
 16:52 25/08/2022

Song Trùng Quỷ - MC Đình Soạn

Song Trùng Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

1 vote

 02:12:16    2 phần
 16:51 25/08/2022

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

1 vote

 01:07:42    1 phần
 16:19 25/08/2022

Lời Nguyền Trở Lại - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trở Lại - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 01:02:11    1 phần
 16:17 25/08/2022

Con Dốc Âm Hồn - MC Đình Soạn

Con Dốc Âm Hồn - MC Đình Soạn

 01:03:02    1 phần
 16:14 25/08/2022

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 01:05:14    1 phần
 16:11 25/08/2022

Đất Làng Có Ma - MC Duy Thuận

Đất Làng Có Ma - MC Duy Thuận

MC Duy Thuận

 01:32:33    1 phần
 17:39 17/08/2022

Tà Tu - MC Đình Soạn

Tà Tu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

1 vote

 01:09:37    1 phần
 17:37 17/08/2022

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

2 vote

 01:07:00    1 phần
 17:35 17/08/2022

Tang Trắng Rợp Làng - MC Duy Thuận

Tang Trắng Rợp Làng - MC Duy Thuận

MC Duy Thuận

     0 phần
 17:31 17/08/2022

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

1 vote

 01:00:46    1 phần
 23:58 15/08/2022

Người Làm Nghê Hòa Thiêu - MC Đình Soạn

Người Làm Nghê Hòa Thiêu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

1 vote

 01:00:46    1 phần
 23:52 15/08/2022

Cô Gái Điên - Quàng A Tũn

Cô Gái Điên - Quàng A Tũn

Quàng A Tũn

     0 phần
 23:51 15/08/2022

Nghề Kiếm Cơm - MC Duy Thuận

Nghề Kiếm Cơm - MC Duy Thuận

     0 phần
 12:31 13/08/2022

Người Cha Tội Đồ - MC Duy Thuận

Người Cha Tội Đồ - MC Duy Thuận

MC Duy Thuận

     0 phần
 12:22 13/08/2022

Ma Gà Tây Bắc - Quàng  A  Tũn

Ma Gà Tây Bắc - Quàng A Tũn

Quàng A Tũn

1 vote

     0 phần
Lượt nghe: 9.497

Full Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất - Quàng A Tũn

Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất - Quàng A Tũn

Quàng A Tũn

2 vote

 01:38:52    1 phần
Lượt nghe: 12.662

Hóa Giả Thần Trùng Tang - MC Đình Soạn

Hóa Giả Thần Trùng Tang - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

2 vote

 01:04:27    1 phần
Lượt nghe: 11.491

FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

MC Tuấn Anh

13 vote

 13:34:44    47 phần
Lượt nghe: 29.045

Full Bảy Kiếp Trùng Sinh

Bảy Kiếp Trùng Sinh

MC Đình Soạn

4 vote

 18:46:50    17 phần
Lượt nghe: 9.802

Tiếng Khóc Âm Hồn - MC Đình Soạn

Tiếng Khóc Âm Hồn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

4 vote

 05:50:04    1 phần
Lượt nghe: 17.494

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

1 vote

 01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 44.835

Full Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

10 vote

 07:16:49    7 phần
Lượt nghe: 46.910

Full Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Full Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Cái Chết Trắng - MC Duy Thuận

Cái Chết Trắng - MC Duy Thuận

MC Duy Thuận

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Full Seri Thầy Tân Diệt Ma

Seri Thầy Tân Diệt Ma

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Diệt Quỷ Ở Nam Định

Diệt Quỷ Ở Nam Định

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Full Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Full Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

     0 phần
 11:47 18/06/2024

HAY - 21/10/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)
ĐẶC SẮC 11/10/2021 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc
Đêm Vắng

Đêm Vắng

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Mật Khu 88

Mật Khu 88

MC Đình Duy

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Bẫy Sói

Bẫy Sói

MC Đình Duy

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Canh Cá Người

Canh Cá Người

Vu Lee

     0 phần
 11:47 18/06/2024

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

MC Hồng Nhung

     0 phần
 11:47 18/06/2024

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

MC Đình Duy

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 05 Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

MC Kim Thanh

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 07 Định Mệnh Là Đau Thương

Định Mệnh Là Đau Thương

MC Anh Sa

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 07 Cơn Mê Tình

Cơn Mê Tình

MC Tâm An

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 14 Yêu Thương Nơi Anh

Yêu Thương Nơi Anh

MC Anh Sa

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 07 Kiếp Chồng Chung

Kiếp Chồng Chung

MC Kim Thanh

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 11 Đi Qua Vụn Vỡ

Đi Qua Vụn Vỡ

MC Tâm An

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 11 Vợ Tư

Vợ Tư

MC Anh Sa

     0 phần
 11:47 18/06/2024

TẬP 10 Tình Si - MC Tâm An

Tình Si - MC Tâm An

MC Tâm An

     0 phần
 11:47 18/06/2024

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích