Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Nghe Truyện Ma Ngọc Lâm MP3 - MC Ngọc Lâm Official

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Ủng hộ MC Ngọc Lâm qua Facebook và Youtube sau:

👉 Facebook MC Ngọc Lâm

👉 Youtube MC Ngọc Lâm

 

Sắp xếp Audio
TẬP 03 Ngọc Nữ Trừ Tà

Ngọc Nữ Trừ Tà

 01:12:36    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ngoại Tôi Là Ma Đói

Ngoại Tôi Là Ma Đói

 01:41:44    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ngậm Ngải Tìm Trầm

Ngậm Ngải Tìm Trầm

 01:10:30    1 phần
 02:15 26/09/2023

Linh Hồn Quỷ Dữ

Linh Hồn Quỷ Dữ

 01:11:30    1 phần
 02:15 26/09/2023

Hồn Đào Báo Oán

Hồn Đào Báo Oán

 00:55:15    1 phần
 02:15 26/09/2023

Nữ Cản Thi

Nữ Cản Thi

 01:09:17    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ván Quan Tài

Ván Quan Tài

2 vote

 01:08:02    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ma Điên

Ma Điên

 01:10:55    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

 01:08:57    1 phần
 02:15 26/09/2023

TẬP 02 Âm Hồn Na Lan

Âm Hồn Na Lan

1 vote

 02:41:12    2 phần
 02:15 26/09/2023

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

 01:08:26    1 phần
 02:15 26/09/2023

Đốm Sáng

Đốm Sáng

 01:19:12    1 phần
 02:15 26/09/2023

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

 01:04:11    1 phần
 02:15 26/09/2023

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

 01:16:40    1 phần
 02:15 26/09/2023

Chết Trong Mộng

Chết Trong Mộng

 01:04:28    1 phần
 02:15 26/09/2023

Lộn Kiếp

Lộn Kiếp

2 vote

 01:02:50    1 phần
 02:15 26/09/2023

Trả Mạng Cho Tao

Trả Mạng Cho Tao

 01:06:59    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

1 vote

 01:17:04    1 phần
 02:15 26/09/2023

Trả Oán Oan Hồn

Trả Oán Oan Hồn

 01:18:09    1 phần
 02:15 26/09/2023

Hồn Vật

Hồn Vật

 01:24:13    1 phần
 02:15 26/09/2023

Tiếng Chó Sủa Đêm

Tiếng Chó Sủa Đêm

 01:16:21    1 phần
 02:15 26/09/2023

Dã Quỷ

Dã Quỷ

 01:05:27    1 phần
 02:15 26/09/2023

Nghiệp Báo Cô Phượng

Nghiệp Báo Cô Phượng

 01:16:58    1 phần
 02:15 26/09/2023

Nhập Xác Mẹ Vợ

Nhập Xác Mẹ Vợ

 01:28:15    1 phần
 02:15 26/09/2023

Hồn Cô Thắm

Hồn Cô Thắm

1 vote

 01:18:59    1 phần
 02:15 26/09/2023

TẬP 02 Nợ Máu Trả Mạng

Nợ Máu Trả Mạng

1 vote

 02:13:01    2 phần
 02:15 26/09/2023

Ngôi Mộ Dưới Nhà

Ngôi Mộ Dưới Nhà

 01:25:12    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

 01:28:24    1 phần
 02:15 26/09/2023

TẬP 02 Ác Phụ Cướp Chồng

Ác Phụ Cướp Chồng

3 vote

 02:20:39    2 phần
 02:15 26/09/2023

Ai Ngoài Cửa

Ai Ngoài Cửa

 01:14:19    1 phần
 02:15 26/09/2023

Oan Hồn Ông Chẻo

Oan Hồn Ông Chẻo

 01:01:52    1 phần
 02:15 26/09/2023

Cây Gạo Vong Ám

Cây Gạo Vong Ám

 00:52:36    1 phần
 02:15 26/09/2023

Tài Xế Gánh Nghiệp

Tài Xế Gánh Nghiệp

 00:53:45    1 phần
 02:15 26/09/2023

Áo Liệm Quan Tài

Áo Liệm Quan Tài

1 vote

 00:57:11    1 phần
 02:15 26/09/2023

Ma Trành

Ma Trành

 01:07:23    1 phần
 02:15 26/09/2023

TẬP 04 Oan Hồn Cô Nở

Oan Hồn Cô Nở

 04:13:40    4 phần
 02:15 26/09/2023

Tiếng Ru Chiêu Hồn

Tiếng Ru Chiêu Hồn

 01:08:57    1 phần
 02:15 26/09/2023

Dã Ngoại Oan Nghiệt

Dã Ngoại Oan Nghiệt

 01:26:17    1 phần
 02:15 26/09/2023

Nghiệp Đồ Tể

Nghiệp Đồ Tể

 01:15:12    1 phần
 02:15 26/09/2023

Khác Máu Tanh Lòng

Khác Máu Tanh Lòng

1 vote

 01:13:19    1 phần
 02:15 26/09/2023