Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Xe Buýt - MC Đình Soạn

Oan Hồn Xe Buýt - MC Đình Soạn

 01:11:23    1 phần
 21:09 16/04/2024

Nghiệt Oán Làng Chu - MC Đình Soạn

Nghiệt Oán Làng Chu - MC Đình Soạn

 01:17:29    1 phần
 21:09 16/04/2024

Ngăn Kéo Số 12 - MC Đình Soạn

Ngăn Kéo Số 12 - MC Đình Soạn

 01:07:02    1 phần
 21:09 16/04/2024

Dưới Đáy Ao Bèo - MC Đình Soạn

Dưới Đáy Ao Bèo - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Quỷ Dữ Hiện Hồn - MC Đình Soạn

Quỷ Dữ Hiện Hồn - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Núi Sương Mù - MC Đình Soạn

Núi Sương Mù - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Hồn Về Đoàn Tụ - MC Đình Soạn

Hồn Về Đoàn Tụ - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Bánh Đúc Có Xương - MC Đình Soạn

Bánh Đúc Có Xương - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Đừng Để Nhang Tắt - MC Đình Soạn

Đừng Để Nhang Tắt - MC Đình Soạn

1 vote

 01:05:38    1 phần
 21:09 16/04/2024

Nghiệp Thờ Ma - MC Đình Soạn

Nghiệp Thờ Ma - MC Đình Soạn

 01:07:29    1 phần
 21:09 16/04/2024

Chuốc Thù Với Quỷ - MC Đình Soạn

Chuốc Thù Với Quỷ - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Cây Xoan Đào - MC Đình Soạn

Cây Xoan Đào - MC Đình Soạn

 01:20:08    1 phần
 21:09 16/04/2024

Vong Hồn Vùng Tây Bắc - MC Đình Soạn

Vong Hồn Vùng Tây Bắc - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Đền Thánh Cô - MC Đình Soạn

Đền Thánh Cô - MC Đình Soạn

 01:07:41    1 phần
 21:09 16/04/2024

Phạm Người Âm - MC Đình Soạn

Phạm Người Âm - MC Đình Soạn

2 vote

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Em Gái Quỷ - MC Đình Soạn

Em Gái Quỷ - MC Đình Soạn

 01:07:41    1 phần
 21:09 16/04/2024

Đấu Quỷ Ngục - MC Đình Soạn

Đấu Quỷ Ngục - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Chó Cắn Ma - MC Đình Soạn

Chó Cắn Ma - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Làng Oan Hồn - MC Đình Soạn

Làng Oan Hồn - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Quỷ Đói Mượn Xác - MC Đình Soạn

Quỷ Đói Mượn Xác - MC Đình Soạn

 01:06:25    1 phần
 21:09 16/04/2024

Ngọn Đồi Tha Ma - MC Đình Soạn

Ngọn Đồi Tha Ma - MC Đình Soạn

 01:07:50    1 phần
 21:09 16/04/2024

Ma Chó Cụt Đầu - MC Đình Soạn

Ma Chó Cụt Đầu - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Cô Thắm Về Làng - MC Đình Soạn

Cô Thắm Về Làng - MC Đình Soạn

 01:05:28    1 phần
 21:09 16/04/2024

Bóng Đè - MC Đình Soạn

Bóng Đè - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Thần Nhân Báo Mộng - MC Đình Soạn

Thần Nhân Báo Mộng - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Mưu Trí Ông Đồ - MC Đình Soạn

Mưu Trí Ông Đồ - MC Đình Soạn

 01:02:39    1 phần
 21:09 16/04/2024

Hồn Bên Mả Hoang - MC Đình Soạn

Hồn Bên Mả Hoang - MC Đình Soạn

2 vote

 01:06:26    1 phần
 21:09 16/04/2024

Duyên Nợ Người Âm - MC Đình Soạn

Duyên Nợ Người Âm - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Ma Rừng - MC Đình Soạn

Ma Rừng - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Yêu Thần Ký - MC Đình Soạn

Yêu Thần Ký - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Phá Miếu Thả Nguyền - MC Đình Soạn

Phá Miếu Thả Nguyền - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Âm Hồn Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

Âm Hồn Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Mái Tóc Bị Nguyền Rủa - MC Đình Soạn

Mái Tóc Bị Nguyền Rủa - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Tiếng Khóc Âm Hồn - MC Đình Soạn

Tiếng Khóc Âm Hồn - MC Đình Soạn

4 vote

 05:50:04    1 phần
 21:09 16/04/2024

Quỷ Miêu - MC Đình Soạn

Quỷ Miêu - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Oan Hồn Bị Phong Ấn - MC Đình Soạn

Oan Hồn Bị Phong Ấn - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Thầy Bảy Bắt Ma Da - MC Đình Soạn

Thầy Bảy Bắt Ma Da - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Tội Ác Chôn Dấu - MC Đình Soạn

Tội Ác Chôn Dấu - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024

Ngô Mộ Không Di Ảnh - MC Đình Soạn

Ngô Mộ Không Di Ảnh - MC Đình Soạn

     1 phần
 21:09 16/04/2024

Một Cái Chết - MC Đình Soạn

Một Cái Chết - MC Đình Soạn

     0 phần
 21:09 16/04/2024