Giọng đọc: Quàng A Tũn

Nghe Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 | MC Quàng A Tũn Official

--DONATE cho Quàng A Tũn có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé: 

-- STK: 102867336305

Chủ tài khoản: Mai Việt Hà.

Chi nhánh ngân hàng viettinbank Lưu Xá - Thái Nguyên

Hoăc ví MOMO : 0929388227

Để ủng hộ MC Quàng A Tũn hay truy cập vào kênh gốc của MC Quàng A Tũn qua đường dẫn sau:

👉 Facebook MC Quàng A Tũn

👉 Youtube MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Cô Gái Điên - Quàng A Tũn

Cô Gái Điên - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

3 Cô Đồng Thao Bảo Hà Thánh Tướng

Cô Đồng Thao Bảo Hà Thánh Tướng

2 vote

 06:27:34    4 phần
 22:46 12/07/2024

Giúp Xác Tìm Đầu - Quàng A Tũn

Giúp Xác Tìm Đầu - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Ngôi Làng Bất Ổn - Quàng A Tũn

Ngôi Làng Bất Ổn - Quàng A Tũn

 01:22:43    1 phần
 22:46 12/07/2024

Hợp Vía - Quàng A Tũn

Hợp Vía - Quàng A Tũn

 01:40:26    1 phần
 22:46 12/07/2024

Nghiệp Bùa Ngải - Quàng A Tũn

Nghiệp Bùa Ngải - Quàng A Tũn

 02:47:30    2 phần
 22:46 12/07/2024

Quán Đêm Lạnh Lẽo - Quàng A Tũn

Quán Đêm Lạnh Lẽo - Quàng A Tũn

1 vote

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Full Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất - Quàng A Tũn

Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất - Quàng A Tũn

2 vote

 01:38:52    1 phần
 22:46 12/07/2024

Hồn Cô Mị Xác Cô Hoa - Quàng A Tũn

Hồn Cô Mị Xác Cô Hoa - Quàng A Tũn

 05:03:02    3 phần
 22:46 12/07/2024

Vận Hạn Nhà Anh Mến - Quàng A Tũn

Vận Hạn Nhà Anh Mến - Quàng A Tũn

 01:42:57    1 phần
 22:46 12/07/2024

Ma Ngồi Cây Gạo Cáo Đu Cành Đề

Ma Ngồi Cây Gạo Cáo Đu Cành Đề

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Full Oán Linh Làng Quỷ - Quàng A Tũn

Oán Linh Làng Quỷ - Quàng A Tũn

1 vote

 06:04:37    1 phần
 22:46 12/07/2024

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ - Quàng A Tũn

Pháp Sư Bất Đắc Dĩ - Quàng A Tũn

1 vote

 01:48:50    1 phần
 22:46 12/07/2024

Thần Vòng Bắt Người - Quàng A Tũn

Thần Vòng Bắt Người - Quàng A Tũn

 01:45:30    1 phần
 22:46 12/07/2024

1 Bả Chó - Quàng A Tũn

Bả Chó - Quàng A Tũn

     1 phần
 22:46 12/07/2024

Quỷ Đói Làng Tre - Quàng A Tũn

Quỷ Đói Làng Tre - Quàng A Tũn

 03:25:15    2 phần
 22:46 12/07/2024

Mo Yểm - Quàng A Tũn

Mo Yểm - Quàng A Tũn

1 vote

     1 phần
 22:46 12/07/2024

Quỷ Ăn Bẩn - Quàng A Tũn

Quỷ Ăn Bẩn - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Thuồng Luồng Sông Tế - A Tũn

Thuồng Luồng Sông Tế - A Tũn

 01:32:02    1 phần
 22:46 12/07/2024

Tiền Kiếp Sâu Cầu - Quàng A Tũn

Tiền Kiếp Sâu Cầu - Quàng A Tũn

 04:55:58    3 phần
 22:46 12/07/2024

Full Trùng Tang Trong Ngọn Lửa - A Tũn

Trùng Tang Trong Ngọn Lửa - A Tũn

 04:42:38    1 phần
 22:46 12/07/2024

Song Trùng - Quàng A Tũn

Song Trùng - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Ma Nữ Khóc Trên Đê - Quàng A Tũn

Ma Nữ Khóc Trên Đê - Quàng A Tũn

 01:40:16    1 phần
 22:46 12/07/2024

Lão Tam Lão Tứ Đại Chiến Vong Quỷ Không Đầu

Lão Tam Lão Tứ Đại Chiến Vong Quỷ Không Đầu

 04:39:27    3 phần
 22:46 12/07/2024

Ai Giết Cô Phương - Quàng A Tũn

Ai Giết Cô Phương - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Thiên Ma Ba Tuần - Quàng A Tũn

Thiên Ma Ba Tuần - Quàng A Tũn

 03:28:16    2 phần
 22:46 12/07/2024

Lão Thầy Cúng Ở Làng Đài - Quàng A Tũn

Lão Thầy Cúng Ở Làng Đài - Quàng A Tũn

 04:56:15    3 phần
 22:46 12/07/2024

Thầy Lùng Bắt Xà Tinh - Quàng A Tũn

Thầy Lùng Bắt Xà Tinh - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Lão Tam Lão Tứ Đại Náo Làng Xuân Thìn -  A Tũn

Lão Tam Lão Tứ Đại Náo Làng Xuân Thìn - A Tũn

1 vote

 04:51:17    3 phần
 22:46 12/07/2024

Rết Tinh - Quàng A Tũn

Rết Tinh - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Vườn Ngải - Quàng A Tũn

Vườn Ngải - Quàng A Tũn

1 vote

 04:38:42    3 phần
 22:46 12/07/2024

Ma Gà Tây Bắc - Quàng  A  Tũn

Ma Gà Tây Bắc - Quàng A Tũn

1 vote

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Mao Sơn Cản Thi Thuật - Quàng A Tũn

Mao Sơn Cản Thi Thuật - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Full Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ - Quàng A Tũn

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ - Quàng A Tũn

3 vote

 02:57:28    1 phần
 22:46 12/07/2024

Hồn Ma Người Tình Trẻ - Quàng A  Tũn

Hồn Ma Người Tình Trẻ - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Thần Nổ Đại Chiến Hồng Y Hắc Sát

Thần Nổ Đại Chiến Hồng Y Hắc Sát

 03:13:01    2 phần
 22:46 12/07/2024

Ma Thuốc Độc - Quàng A Tũn

Ma Thuốc Độc - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024

Căn Phòng Không Mở Cửa - Quàng A Tũn

Căn Phòng Không Mở Cửa - Quàng A Tũn

     0 phần
 22:46 12/07/2024