Giọng đọc: MC Anh Tú

Truyện ma hay của MC Anh Tú

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những audio truyện ma hay qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

3 vote

 03:14:05    2 phần
 22:13 12/07/2024

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

3 vote

 01:15:15    1 phần
 22:13 12/07/2024

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

 01:41:25    1 phần
 22:13 12/07/2024

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

 01:06:45    1 phần
 22:13 12/07/2024

Thầy Dần

Thầy Dần

 01:27:15    1 phần
 22:13 12/07/2024

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

1 vote

 02:50:17    2 phần
 22:13 12/07/2024

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

 01:04:13    1 phần
 22:13 12/07/2024

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

2 vote

 02:30:28    2 phần
 22:13 12/07/2024

Ma Lào

Ma Lào

1 vote

 01:20:31    1 phần
 22:13 12/07/2024

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

 01:08:04    1 phần
 22:13 12/07/2024

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

1 vote

 02:55:27    2 phần
 22:13 12/07/2024

Quỷ Oán

Quỷ Oán

2 vote

 01:14:32    1 phần
 22:13 12/07/2024

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

 01:58:49    2 phần
 22:13 12/07/2024

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

2 vote

 08:32:08    9 phần
 22:13 12/07/2024

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

22 vote

 09:08:21    43 phần
 22:13 12/07/2024

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

3 vote

 16:04:05    21 phần
 22:13 12/07/2024

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

8 vote

 14:51:39    13 phần
 22:13 12/07/2024

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

9 vote

 06:16:44    28 phần
 22:13 12/07/2024