Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Trả Nghiệp - TG Chiến Nguyễn

Trả Nghiệp - TG Chiến Nguyễn

1 vote

 01:02:35    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thầy Ba Vạn Bắt Âm Binh

Thầy Ba Vạn Bắt Âm Binh

 01:17:03    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 03 Xóa Sổ Một Dòng Họ

Xóa Sổ Một Dòng Họ

8 vote

 02:52:18    3 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 03 Thầy Bùa Dân Tộc

Thầy Bùa Dân Tộc

3 vote

 03:11:05    3 phần
 21:17 16/04/2024

Bắt Hồn Người Sống

Bắt Hồn Người Sống

1 vote

 01:12:32    1 phần
 21:17 16/04/2024

Vong Tìm Mẹ

Vong Tìm Mẹ

 01:09:16    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 02 Đầu Lâu Yểm Mộ

Đầu Lâu Yểm Mộ

2 vote

 02:01:20    2 phần
 21:17 16/04/2024

Oan Hồn Cô Gái Váy Đỏ

Oan Hồn Cô Gái Váy Đỏ

 01:10:57    1 phần
 21:17 16/04/2024

Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng

1 vote

 01:02:13    1 phần
 21:17 16/04/2024

Ngày 15 Tháng 7

Ngày 15 Tháng 7

1 vote

 01:01:33    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 03 Ngải Dược

Ngải Dược

 02:48:26    3 phần
 21:17 16/04/2024

Ác Lang

Ác Lang

10 vote

 01:02:30    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thầy Vạn Trừ Ma Xó

Thầy Vạn Trừ Ma Xó

2 vote

 01:13:26    1 phần
 21:17 16/04/2024

Bát Vỡ Giữa Đêm

Bát Vỡ Giữa Đêm

3 vote

 01:07:24    1 phần
 21:17 16/04/2024

Dạ Quỷ - MC Đình Soạn

Dạ Quỷ - MC Đình Soạn

 01:01:14    1 phần
 21:17 16/04/2024

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

 01:09:01    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 02 Cái Tủ Thờ

Cái Tủ Thờ

 02:27:48    2 phần
 21:17 16/04/2024

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

 01:04:38    1 phần
 21:17 16/04/2024

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

 01:27:48    1 phần
 21:17 16/04/2024

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

2 vote

 01:16:38    1 phần
 21:17 16/04/2024

Quỷ Một Giò

Quỷ Một Giò

 01:03:30    1 phần
 21:17 16/04/2024

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

 01:10:53    1 phần
 21:17 16/04/2024

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

 01:16:36    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 04 Tâm Ma

Tâm Ma

 03:40:39    4 phần
 21:17 16/04/2024

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

 01:22:21    1 phần
 21:17 16/04/2024

Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

 01:12:10    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 02 Lăng Mộ

Lăng Mộ

1 vote

 02:21:42    2 phần
 21:17 16/04/2024

Chân Gỗ

Chân Gỗ

2 vote

 01:09:30    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 03 Âm Hồn Vực Sâu

Âm Hồn Vực Sâu

14 vote

 03:08:01    3 phần
 21:17 16/04/2024

Hồ Có Vong

Hồ Có Vong

 01:03:32    1 phần
 21:17 16/04/2024

Đầu Lâu Cổ Trấn

Đầu Lâu Cổ Trấn

 01:11:46    1 phần
 21:17 16/04/2024

Số Phận Nghiệt Ngã

Số Phận Nghiệt Ngã

 01:22:39    1 phần
 21:17 16/04/2024

PHẦN 2 - Tập 04 Lưới Trời - MC Đình Soạn

Lưới Trời - MC Đình Soạn

5 vote

 07:05:13    7 phần
 21:17 16/04/2024

Hiện Hồn Báo Oán

Hiện Hồn Báo Oán

7 vote

 01:00:31    1 phần
 21:17 16/04/2024

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

1 vote

 00:51:29    1 phần
 21:17 16/04/2024

Chồng Về Báo Oán

Chồng Về Báo Oán

1 vote

 01:03:19    1 phần
 21:17 16/04/2024

Ngôi Nhà Của Quỷ - MC Đình Soạn

Ngôi Nhà Của Quỷ - MC Đình Soạn

 00:59:36    1 phần
 21:17 16/04/2024

Chim Gõ Nắp Quan Tài

Chim Gõ Nắp Quan Tài

1 vote

 01:06:41    1 phần
 21:17 16/04/2024

Hình Nộm Yểm Thuật

Hình Nộm Yểm Thuật

1 vote

 01:29:11    1 phần
 21:17 16/04/2024

Làng Quỷ

Làng Quỷ

3 vote

 01:01:21    1 phần
 21:17 16/04/2024