Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

2 vote

 01:06:20    1 phần
 12:28 16/05/2022

Hồn Về Đêm Mưa

Hồn Về Đêm Mưa

 01:08:51    1 phần
 12:28 16/05/2022

Mông Du - MC Đình Soạn

Mông Du - MC Đình Soạn

2 vote

 01:08:15    1 phần
 12:28 16/05/2022

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

1 vote

 01:17:38    1 phần
 12:28 16/05/2022

Linh Hồn Báo Án

Linh Hồn Báo Án

3 vote

 01:09:41    1 phần
 12:28 16/05/2022

Đôi Mắt Quỷ Ám

Đôi Mắt Quỷ Ám

1 vote

 01:04:45    1 phần
 12:28 16/05/2022

Oan Hồn Trên Mặt Nước

Oan Hồn Trên Mặt Nước

 01:01:45    1 phần
 12:28 16/05/2022

Cõng Ma Nặng Lưng

Cõng Ma Nặng Lưng

2 vote

 01:00:05    1 phần
 12:28 16/05/2022

Ma Chó Báo Oán

Ma Chó Báo Oán

2 vote

 01:01:35    1 phần
 12:28 16/05/2022

Nhà Kho Oan Nghiệt

Nhà Kho Oan Nghiệt

2 vote

 01:01:47    1 phần
 12:28 16/05/2022

Miếu Cậu Chín

Miếu Cậu Chín

1 vote

 01:00:28    1 phần
 12:28 16/05/2022

Bãi Chết Trôi

Bãi Chết Trôi

 01:04:15    1 phần
 12:28 16/05/2022

Ác Nghiệp Thầy Tu

Ác Nghiệp Thầy Tu

 00:49:23    1 phần
 12:28 16/05/2022

Oan Hồn Bệnh Viện

Oan Hồn Bệnh Viện

 00:52:39    1 phần
 12:28 16/05/2022

Oan Hồn Con Rể

Oan Hồn Con Rể

1 vote

 01:12:47    1 phần
 12:28 16/05/2022

Dưới Nền Nhà Có Ma

Dưới Nền Nhà Có Ma

3 vote

 00:54:45    1 phần
 12:28 16/05/2022

Thầy Bùa U Minh

Thầy Bùa U Minh

1 vote

 01:05:37    1 phần
 12:28 16/05/2022

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

 01:00:09    1 phần
 12:28 16/05/2022

Báo Ứng Người Anh

Báo Ứng Người Anh

2 vote

 01:06:37    1 phần
 12:28 16/05/2022

TẬP 03 Giọt Máu Tanh

Giọt Máu Tanh

1 vote

 02:50:51    3 phần
 12:28 16/05/2022

Siêu Thoát - MC Đình Soạn

Siêu Thoát - MC Đình Soạn

1 vote

 00:57:39    1 phần
 12:28 16/05/2022

Vong Báo Mộng

Vong Báo Mộng

 00:52:40    1 phần
 12:28 16/05/2022

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

 01:01:56    1 phần
 12:28 16/05/2022

Bốc Mộ Kết

Bốc Mộ Kết

 01:14:16    1 phần
 12:28 16/05/2022

Với Vong Ám

Với Vong Ám

4 vote

 00:41:49    1 phần
 12:28 16/05/2022

Yêu Người Cõi Âm - MC Đình Soạn

Yêu Người Cõi Âm - MC Đình Soạn

3 vote

 01:00:52    1 phần
 12:28 16/05/2022

Tội Ác Trưởng Thôn

Tội Ác Trưởng Thôn

 01:00:58    1 phần
 12:28 16/05/2022

Xác Chết Trôi Sông

Xác Chết Trôi Sông

 00:51:04    1 phần
 12:28 16/05/2022

Nghiệp Pháp Sư

Nghiệp Pháp Sư

 01:02:04    1 phần
 12:28 16/05/2022

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ?

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ?

1 vote

 01:16:11    1 phần
 12:28 16/05/2022

TẬP 02 Bí Ẩn Trong Màn Đêm

Bí Ẩn Trong Màn Đêm

 02:02:09    2 phần
 12:28 16/05/2022

Kết Độc Tiểu Tam

Kết Độc Tiểu Tam

 01:18:10    1 phần
 12:28 16/05/2022

TẬP 03 Tội Ác Hình Nhân

Tội Ác Hình Nhân

1 vote

 02:39:45    3 phần
 12:28 16/05/2022

Ngải Trùng

Ngải Trùng

 01:08:36    1 phần
 12:28 16/05/2022

Chuyện Ma Thời Lính

Chuyện Ma Thời Lính

 01:08:41    1 phần
 12:28 16/05/2022

Quỷ Thông

Quỷ Thông

1 vote

 01:02:31    1 phần
 12:28 16/05/2022

TẬP 02 Đứa Con Hoang

Đứa Con Hoang

 02:00:22    2 phần
 12:28 16/05/2022

Thấy Ma

Thấy Ma

 01:02:06    1 phần
 12:28 16/05/2022

Với Trộm Mộ

Với Trộm Mộ

 01:06:17    1 phần
 12:28 16/05/2022

Tội Ác Không Tha

Tội Ác Không Tha

3 vote

 00:45:41    1 phần
 12:28 16/05/2022