Tác giả: Lôi Mễ

Tác giả Lỗi Mễ

Mời quý vị cùng thưởng thức những câu chuyện ma hay của tác giả Lỗi Mễ

Sắp xếp Audio
Ánh Sáng Thành Phố - Truyện Trinh Thám

Ánh Sáng Thành Phố - Truyện Trinh Thám

6 vote

 17:19:01    20 phần
 03:05 19/10/2021

Sông Ngầm - Truyện Trinh Thám Kinh Dị

Sông Ngầm - Truyện Trinh Thám Kinh Dị

8 vote

 12:57:55    15 phần
 03:05 19/10/2021

Độc Giả Thứ 7 - Truyện Trinh Thám Kinh Dị

Độc Giả Thứ 7 - Truyện Trinh Thám Kinh Dị

4 vote

 06:08:30    7 phần
 03:05 19/10/2021

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

6 vote

 10:36:46    11 phần
 03:05 19/10/2021

Đề Thi Đẫm Máu - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Đề Thi Đẫm Máu - Truyện Linh Dị Trinh Thám

8 vote

 12:46:19    11 phần
 03:05 19/10/2021