Tác giả: Trường Lê

Tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

4 vote

 01:03:48    1 phần
 11:53 18/06/2024

1 Bả Chó - Quàng A Tũn

Bả Chó - Quàng A Tũn

     1 phần
 11:53 18/06/2024

Hồn Về Đoàn Tụ - MC Đình Soạn

Hồn Về Đoàn Tụ - MC Đình Soạn

     0 phần
 11:53 18/06/2024

Tiếng Khóc Âm Hồn - MC Đình Soạn

Tiếng Khóc Âm Hồn - MC Đình Soạn

4 vote

 05:50:04    1 phần
 11:53 18/06/2024

Full Mộ Hoang

Mộ Hoang

2 vote

     0 phần
 11:53 18/06/2024

Trọn bộ 25 tập Địa Mộ - Trường Lê

Địa Mộ - Trường Lê

46 vote

 04:25:45    25 phần
 11:53 18/06/2024

TẬP 17 Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

7 vote

 19:24:43    17 phần
 11:53 18/06/2024

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

8 vote

 22:05:55    18 phần
 11:53 18/06/2024

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

1 vote

 08:20:26    8 phần
 11:53 18/06/2024

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

31 vote

 18:23:37    65 phần
 11:53 18/06/2024

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

1 vote

 05:21:20    6 phần
 11:53 18/06/2024

Con Điếm

Con Điếm

3 vote

 09:37:35    10 phần
 11:53 18/06/2024

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

 10:30:55    9 phần
 11:53 18/06/2024