Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

*Donate ủng hộ MC Tuấn Anh qua số tài khoản Vietcombank :

0041 000 180 648 - Nguyễn Tuấn Anh

VCB Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

👉 Facebook MC Tuấn Anh

👉 Youtube MC Tuấn Anh

Sắp xếp Audio
TẬP 28 Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

 01:01:54    1 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 61 Ác Bá Tiểu Tử

Ác Bá Tiểu Tử

1 vote

 05:17:53    1 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 101 Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

 00:08:27    1 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 183 Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

1 vote

 07:27:40    1 phần
 02:40 19/10/2021

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

25 vote

 18:57:23    1 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 196 Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

26 vote

 03:05:12    192 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 151 Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

42 vote

 11:18:11    151 phần
 02:40 19/10/2021

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

 19:12:06    42 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 132 Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

10 vote

 05:46:22    132 phần
 02:40 19/10/2021

Nồi Cá Kho Oan Nghiệt

Nồi Cá Kho Oan Nghiệt

1 vote

 01:05:59    1 phần
 02:40 19/10/2021

Hũ Rượu Hài Nhi

Hũ Rượu Hài Nhi

1 vote

 01:13:50    1 phần
 02:40 19/10/2021

Thay Nhầm Tim Quỷ

Thay Nhầm Tim Quỷ

1 vote

 03:36:48    3 phần
 02:40 19/10/2021

Quán Phở Thịt Người

Quán Phở Thịt Người

4 vote

 01:37:50    2 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

15 vote

 17:21:01    23 phần
 02:40 19/10/2021

TẬP 530 Già Thiên

Già Thiên

73 vote

 21:56:08    530 phần
 02:40 19/10/2021

FULL Giao Ước Âm Dương

Giao Ước Âm Dương

5 vote

 08:17:07    10 phần
 02:40 19/10/2021

FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

9 vote

 13:34:44    47 phần
 02:40 19/10/2021

Bàn Long

Bàn Long

19 vote

 12:11:04    220 phần
 02:40 19/10/2021

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

44 vote

 12:10:58    206 phần
 02:40 19/10/2021

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

280 vote

 17:35:15    705 phần
 02:40 19/10/2021

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

201 vote

 13:45:28    294 phần
 02:40 19/10/2021

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

61 vote

 18:41:41    171 phần
 02:40 19/10/2021

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

127 vote

 01:29:48    151 phần
 02:40 19/10/2021

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

3 vote

 02:15:42    3 phần
 02:40 19/10/2021

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

3 vote

 09:59:34    51 phần
 02:40 19/10/2021