Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

*Donate ủng hộ MC Tuấn Anh qua số tài khoản Vietcombank :

0041 000 180 648 - Nguyễn Tuấn Anh

VCB Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

👉 Facebook MC Tuấn Anh

👉 Youtube MC Tuấn Anh

Sắp xếp Audio
TẬP 48 Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

1 vote

 01:01:54    1 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 61 Ác Bá Tiểu Tử

Ác Bá Tiểu Tử

10 vote

 05:17:53    1 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 107 Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

1 vote

 00:08:27    1 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 183 Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

2 vote

 07:27:40    1 phần
 20:34 12/07/2024

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

35 vote

 18:57:23    1 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 196 Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

28 vote

 03:05:12    1 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 151 Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

48 vote

 11:18:11    1 phần
 20:34 12/07/2024

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

 19:12:06    42 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 132 Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

18 vote

 05:46:22    132 phần
 20:34 12/07/2024

Nồi Cá Kho Oan Nghiệt

Nồi Cá Kho Oan Nghiệt

1 vote

 01:05:59    1 phần
 20:34 12/07/2024

Hũ Rượu Hài Nhi

Hũ Rượu Hài Nhi

1 vote

 01:13:50    1 phần
 20:34 12/07/2024

Thay Nhầm Tim Quỷ

Thay Nhầm Tim Quỷ

1 vote

 03:36:48    3 phần
 20:34 12/07/2024

Quán Phở Thịt Người

Quán Phở Thịt Người

4 vote

 01:37:50    2 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

22 vote

 17:21:01    23 phần
 20:34 12/07/2024

TẬP 530 Già Thiên

Già Thiên

82 vote

 21:56:08    1 phần
 20:34 12/07/2024

FULL Giao Ước Âm Dương

Giao Ước Âm Dương

5 vote

 08:17:07    10 phần
 20:34 12/07/2024

FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

13 vote

 13:34:44    47 phần
 20:34 12/07/2024

Bàn Long

Bàn Long

22 vote

 12:11:04    220 phần
 20:34 12/07/2024

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

53 vote

 12:10:58    206 phần
 20:34 12/07/2024

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

321 vote

 17:35:15    705 phần
 20:34 12/07/2024

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

219 vote

 13:45:28    294 phần
 20:34 12/07/2024

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

69 vote

 00:40:02    1 phần
 20:34 12/07/2024

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

131 vote

 01:29:48    151 phần
 20:34 12/07/2024

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

3 vote

 02:15:42    3 phần
 20:34 12/07/2024

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

3 vote

 09:59:34    51 phần
 20:34 12/07/2024