Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Lấy Mạng Đền Mạng - MC Đình Soạn

Lấy Mạng Đền Mạng - MC Đình Soạn

 01:08:58    1 phần
 07:06 05/06/2023

Ác Nghiệp Dì Ghẻ - MC Đình  Soạn

Ác Nghiệp Dì Ghẻ - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Vong Quỷ Ở Khách Sạn - MC Đình Soạn

Vong Quỷ Ở Khách Sạn - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Oán Âm - MC Đình Soạn

Oán Âm - MC Đình Soạn

 02:28:47    2 phần
 07:06 05/06/2023

Miếu Quỷ Ngự - MC Đình Soạn

Miếu Quỷ Ngự - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Tận Số - MC Đình Soạn

Tận Số - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Quỷ Ngự Tre Làng - MC Đình Soạn

Quỷ Ngự Tre Làng - MC Đình Soạn

1 vote

 01:09:16    1 phần
 07:06 05/06/2023

Salon Ma Ám - MC Đình Soạn

Salon Ma Ám - MC Đình Soạn

2 vote

 01:03:01    1 phần
 07:06 05/06/2023

Thuồng Luồng Báo Thù - MC Đình Soạn

Thuồng Luồng Báo Thù - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Chiếc Lá Cuốn Bay- MC Đình Soạn

Chiếc Lá Cuốn Bay- MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Ma Lai Rút Ruột - MC Đình Soạn

Ma Lai Rút Ruột - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Người Chết Trở Về - MC Đình Soạn

Người Chết Trở Về - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Ngôi Làng Ma Ám - MC Đình Soạn

Ngôi Làng Ma Ám - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Thầy Hồn Trá Hồn - MC Đình Soạn

Thầy Hồn Trá Hồn - MC Đình Soạn

1 vote

 01:37:09    1 phần
 07:06 05/06/2023

Oan Hồn Giữ Đất - MC Đình Soạn

Oan Hồn Giữ Đất - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Xác Ai Sau Miếu - MC Đình Soạn

Xác Ai Sau Miếu - MC Đình Soạn

1 vote

 01:16:12    1 phần
 07:06 05/06/2023

Vòng Nghiệp Báo Oán - MC Đình Soạn

Vòng Nghiệp Báo Oán - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Diệt Ác Linh - MC Đình Soạn

Diệt Ác Linh - MC Đình Soạn

1 vote

 01:37:53    1 phần
 07:06 05/06/2023

Ác Quỷ Tái Sinh - MC Đình Soạn

Ác Quỷ Tái Sinh - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Nàng Dâu Kỳ Bí - MC Đình Soạn

Nàng Dâu Kỳ Bí - MC Đình Soạn

2 vote

 02:07:19    1 phần
 07:06 05/06/2023

Tình Bạn Âm Dương - MC Đình Soạn

Tình Bạn Âm Dương - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Hồn Lão Mấn - MC Đình Soạn

Hồn Lão Mấn - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Đất Có Ma - MC Đình Soạn

Đất Có Ma - MC Đình Soạn

 01:04:44    1 phần
 07:06 05/06/2023

Con Thuyền Ma - MC Đình Soạn

Con Thuyền Ma - MC Đình Soạn

 01:03:54    1 phần
 07:06 05/06/2023

Rừng Sâu Thăm Thẳm - MC Đình Soạn

Rừng Sâu Thăm Thẳm - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Góa Phụ Đen - MC Đình Soạn

Góa Phụ Đen - MC Đình Soạn

 01:18:06    1 phần
 07:06 05/06/2023

Xác Ai - MC Đình Soạn

Xác Ai - MC Đình Soạn

 01:15:12    1 phần
 07:06 05/06/2023

Oán Nghiệt Bà Nội - MC Đình Soạn

Oán Nghiệt Bà Nội - MC Đình Soạn

 01:09:58    1 phần
 07:06 05/06/2023

Miếu Oan Hồn - MC Đình Soạn

Miếu Oan Hồn - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Gánh Nặng Đời Cha - MC Đình Soạn

Gánh Nặng Đời Cha - MC Đình Soạn

1 vote

 01:01:51    1 phần
 07:06 05/06/2023

Bắt Hồn Thằng Cháu - MC Đình Soạn

Bắt Hồn Thằng Cháu - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Đêm Dài Sương Lạnh - MC Đình Soạn

Đêm Dài Sương Lạnh - MC Đình Soạn

 01:14:26    1 phần
 07:06 05/06/2023

Giếng Máu - MC Đình Soạn

Giếng Máu - MC Đình Soạn

 01:13:10    1 phần
 07:06 05/06/2023

Nỗi Khổ Khốn Cùng - MC Đình Soạn

Nỗi Khổ Khốn Cùng - MC Đình Soạn

 01:37:29    1 phần
 07:06 05/06/2023

Trả Thù Kẻ Giết Trẻ Em - MC Đình Soạn

Trả Thù Kẻ Giết Trẻ Em - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Cung Đường Quỷ Ám - MC Đình Soạn

Cung Đường Quỷ Ám - MC Đình Soạn

 01:15:37    1 phần
 07:06 05/06/2023

Full Nồi Cao Tinh Tinh - MC Đình Soạn

Nồi Cao Tinh Tinh - MC Đình Soạn

1 vote

 04:11:40    1 phần
 07:06 05/06/2023

Làng Âm Phủ - MC Đình Soạn

Làng Âm Phủ - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Thầy Bắt Hồn Nhập - MC Đình Soạn

Thầy Bắt Hồn Nhập - MC Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023

Full Áo Gấm - Hồn Ma Báo Thù - Đình Soạn

Áo Gấm - Hồn Ma Báo Thù - Đình Soạn

     0 phần
 07:06 05/06/2023