Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

2 vote

 01:20:22    1 phần
 18:18 29/11/2022

TẬP 02 Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

 01:00:09    1 phần
 18:18 29/11/2022

Ngủ Cùng Ma

Ngủ Cùng Ma

3 vote

 01:07:07    1 phần
 18:18 29/11/2022

Tiếng Vọng Cõi Xa

Tiếng Vọng Cõi Xa

 01:17:51    1 phần
 18:18 29/11/2022

Trùng Tang - MC Đình Soạn

Trùng Tang - MC Đình Soạn

1 vote

 01:07:57    1 phần
 18:18 29/11/2022

Giấc Mộng

Giấc Mộng

 00:56:30    1 phần
 18:18 29/11/2022

TẬP 02 Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

1 vote

 00:51:30    1 phần
 18:18 29/11/2022

Oan Hồn Đêm Trung Thu

Oan Hồn Đêm Trung Thu

 01:09:38    1 phần
 18:18 29/11/2022

Quỷ Gửi Con

Quỷ Gửi Con

 01:06:42    1 phần
 18:18 29/11/2022

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

 01:19:15    1 phần
 18:18 29/11/2022

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

1 vote

 01:00:09    1 phần
 18:18 29/11/2022

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

 00:59:10    1 phần
 18:18 29/11/2022

Ma Ở Sài Gòn

Ma Ở Sài Gòn

     0 phần
 18:18 29/11/2022

Hồn Nữ Quỷ Nhi

Hồn Nữ Quỷ Nhi

 01:00:38    1 phần
 18:18 29/11/2022

Chàng Rể Có Căn

Chàng Rể Có Căn

 00:52:36    1 phần
 18:18 29/11/2022

Chết Đuối Tìm Con

Chết Đuối Tìm Con

 01:05:17    1 phần
 18:18 29/11/2022

TẬP 04 Luyện Ngải Thiên Linh Cái

Luyện Ngải Thiên Linh Cái

 01:09:46    1 phần
 18:18 29/11/2022

Quan Tài Trôi Sông

Quan Tài Trôi Sông

 01:05:42    1 phần
 18:18 29/11/2022

Quỷ Nhập Trang Ở Tân Bình

Quỷ Nhập Trang Ở Tân Bình

 01:13:40    1 phần
 18:18 29/11/2022

Thầy Vạn Diệt Nhện Tinh

Thầy Vạn Diệt Nhện Tinh

 01:20:53    1 phần
 18:18 29/11/2022

Đừng Gọi Tên Người Dưới Mộ

Đừng Gọi Tên Người Dưới Mộ

1 vote

 01:08:40    1 phần
 18:18 29/11/2022

Báo Oán Kẻ Cướp Chồng

Báo Oán Kẻ Cướp Chồng

 01:07:15    1 phần
 18:18 29/11/2022

Giấc Mơ Báo Tử

Giấc Mơ Báo Tử

1 vote

 01:07:10    1 phần
 18:18 29/11/2022

Hung Thần Xa Lộ

Hung Thần Xa Lộ

 01:09:23    1 phần
 18:18 29/11/2022

Oán Trùng

Oán Trùng

1 vote

 01:09:20    1 phần
 18:18 29/11/2022

Chết Không Nhắm Mắt

Chết Không Nhắm Mắt

 01:08:46    1 phần
 18:18 29/11/2022

TẬP 07 Đạo Sĩ Luyện Âm Binh

Đạo Sĩ Luyện Âm Binh

2 vote

 01:04:20    1 phần
 18:18 29/11/2022

Chuyến Đi Đà Lạt Bất Ổn

Chuyến Đi Đà Lạt Bất Ổn

1 vote

 01:17:08    1 phần
 18:18 29/11/2022

Quỷ Quái Tác Loạn

Quỷ Quái Tác Loạn

 01:03:42    1 phần
 18:18 29/11/2022

Tháng Cô Hồn Phá Miếu Cổ

Tháng Cô Hồn Phá Miếu Cổ

 01:12:34    1 phần
 18:18 29/11/2022

Thầy Vạn Đánh Thụ Yêu

Thầy Vạn Đánh Thụ Yêu

 01:07:52    1 phần
 18:18 29/11/2022

Cây Gạo Của Người Âm

Cây Gạo Của Người Âm

 01:09:48    1 phần
 18:18 29/11/2022

Mùa Rơm Gặp Quỷ

Mùa Rơm Gặp Quỷ

 01:25:43    1 phần
 18:18 29/11/2022

Yểm Mộ Cụ Năm

Yểm Mộ Cụ Năm

1 vote

 01:06:37    1 phần
 18:18 29/11/2022

Mộ Kết

Mộ Kết

4 vote

 01:04:30    1 phần
 18:18 29/11/2022

Ả Đàn Bà Ma Quỷ

Ả Đàn Bà Ma Quỷ

2 vote

 01:02:31    1 phần
 18:18 29/11/2022

Gọi Hồn Thằng Tư

Gọi Hồn Thằng Tư

 01:07:59    1 phần
 18:18 29/11/2022

Đổi Phận

Đổi Phận

4 vote

 01:07:22    1 phần
 18:18 29/11/2022

Oán Linh Nàng Trinh Nữ

Oán Linh Nàng Trinh Nữ

 01:12:56    1 phần
 18:18 29/11/2022

Truyền Nhân Trừ Ma Diệt Quỷ

Truyền Nhân Trừ Ma Diệt Quỷ

 01:28:27    1 phần
 18:18 29/11/2022