Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Khúc Sông Ma Ám

Khúc Sông Ma Ám

 01:03:57    1 phần
 06:49 05/06/2023

Âm Khí

Âm Khí

 01:10:45    1 phần
 06:49 05/06/2023

Cắt Trùng Giải Vong

Cắt Trùng Giải Vong

 01:07:32    1 phần
 06:49 05/06/2023

Đất Độc Ở Ba Vì

Đất Độc Ở Ba Vì

 01:07:30    1 phần
 06:49 05/06/2023

Nỗi Sợ Ma Ám

Nỗi Sợ Ma Ám

 01:00:17    1 phần
 06:49 05/06/2023

Nghiệp Báo Ông Nhân

Nghiệp Báo Ông Nhân

 01:03:30    1 phần
 06:49 05/06/2023

Quái Thai

Quái Thai

 01:08:30    1 phần
 06:49 05/06/2023

Kinh Hoàng Bản Ma

Kinh Hoàng Bản Ma

 01:09:21    1 phần
 06:49 05/06/2023

Chiếc Ô Màu Đỏ

Chiếc Ô Màu Đỏ

1 vote

 01:07:04    1 phần
 06:49 05/06/2023

Oan Hồn Trinh Nữ Tên Sam

Oan Hồn Trinh Nữ Tên Sam

 00:44:32    1 phần
 06:49 05/06/2023

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

 01:02:00    1 phần
 06:49 05/06/2023

Người Bạn Không Nên Kết

Người Bạn Không Nên Kết

 02:39:35    2 phần
 06:49 05/06/2023

Oan Hồn Chị Kiều

Oan Hồn Chị Kiều

1 vote

 01:00:36    1 phần
 06:49 05/06/2023

Giết Tao Đi

Giết Tao Đi

1 vote

 02:15:47    2 phần
 06:49 05/06/2023

Cây Đã Oán Nghiệt

Cây Đã Oán Nghiệt

1 vote

 02:35:57    3 phần
 06:49 05/06/2023

Dãy Nhà Ma Ám

Dãy Nhà Ma Ám

 01:08:44    1 phần
 06:49 05/06/2023

Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

1 vote

 01:28:39    1 phần
 06:49 05/06/2023

Nhập Tràng Hóa Quỷ

Nhập Tràng Hóa Quỷ

 01:07:42    1 phần
 06:49 05/06/2023

Những Ngôi Nhà Ma Ám

Những Ngôi Nhà Ma Ám

 00:59:59    1 phần
 06:49 05/06/2023

Dị Miếu

Dị Miếu

 01:03:40    1 phần
 06:49 05/06/2023

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

 01:47:15    2 phần
 06:49 05/06/2023

Ma Sau Nhà

Ma Sau Nhà

 01:00:12    1 phần
 06:49 05/06/2023

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

 01:16:25    1 phần
 06:49 05/06/2023

Đám Giỗ Ma

Đám Giỗ Ma

 01:03:59    1 phần
 06:49 05/06/2023

Đất Lạnh Đồi Hoang

Đất Lạnh Đồi Hoang

1 vote

 01:02:57    1 phần
 06:49 05/06/2023

Trả Giá - MC Đình Soạn

Trả Giá - MC Đình Soạn

 01:03:35    1 phần
 06:49 05/06/2023

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà Và Miếu Âm Hồn

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà Và Miếu Âm Hồn

 00:49:59    1 phần
 06:49 05/06/2023

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

 01:01:31    1 phần
 06:49 05/06/2023

Đời Cô Trang

Đời Cô Trang

 01:00:55    1 phần
 06:49 05/06/2023

Người Tử Tù

Người Tử Tù

 01:07:11    1 phần
 06:49 05/06/2023

PHẦN 32 - Tập 04 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

170 vote

 18:16:14    219 phần
 06:49 05/06/2023

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

 10:30:55    9 phần
 06:49 05/06/2023

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

21 vote

 08:41:31    7 phần
 06:49 05/06/2023