Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

1 vote

 01:28:39    1 phần
 23:44 09/08/2022

Nhập Tràng Hóa Quỷ

Nhập Tràng Hóa Quỷ

 01:07:42    1 phần
 23:44 09/08/2022

Những Ngôi Nhà Ma Ám

Những Ngôi Nhà Ma Ám

 00:59:59    1 phần
 23:44 09/08/2022

Dị Miếu

Dị Miếu

 01:03:40    1 phần
 23:44 09/08/2022

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

 01:47:15    2 phần
 23:44 09/08/2022

Ma Sau Nhà

Ma Sau Nhà

 01:00:12    1 phần
 23:44 09/08/2022

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

 01:16:25    1 phần
 23:44 09/08/2022

Đám Giỗ Ma

Đám Giỗ Ma

 01:03:59    1 phần
 23:44 09/08/2022

Đất Lạnh Đồi Hoang

Đất Lạnh Đồi Hoang

1 vote

 01:02:57    1 phần
 23:44 09/08/2022

Trả Giá - MC Đình Soạn

Trả Giá - MC Đình Soạn

 01:03:35    1 phần
 23:44 09/08/2022

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà Và Miếu Âm Hồn

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà Và Miếu Âm Hồn

 00:49:59    1 phần
 23:44 09/08/2022

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

 01:01:31    1 phần
 23:44 09/08/2022

Đời Cô Trang

Đời Cô Trang

 01:00:55    1 phần
 23:44 09/08/2022

Người Tử Tù

Người Tử Tù

 01:07:11    1 phần
 23:44 09/08/2022

PHẦN 32 - Tập 04 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

166 vote

 18:16:14    219 phần
 23:44 09/08/2022

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

 10:30:55    9 phần
 23:44 09/08/2022

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

21 vote

 08:41:31    7 phần
 23:44 09/08/2022