Giọng đọc: MC Kim Thanh

Sắp xếp Audio
TẬP 05 Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

1 vote

 01:08:45    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 07 Kiếp Chồng Chung

Kiếp Chồng Chung

 01:07:39    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 05 Lấy Chồng Khùng

Lấy Chồng Khùng

 01:12:07    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Ở Đợ Gán Nợ

Ở Đợ Gán Nợ

1 vote

 02:13:10    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 07 Làm Vợ Cậu Hai

Làm Vợ Cậu Hai

 01:44:34    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 02 Chuyện Vợ Chồng Trẻ

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

1 vote

 02:48:11    2 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

 01:06:11    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 07 Dù Sai Vẫn Yêu Em

Dù Sai Vẫn Yêu Em

2 vote

 01:10:11    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 07 Lấy Chung Chồng

Lấy Chung Chồng

1 vote

 01:01:15    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 03 Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

3 vote

 01:40:52    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 08 Cưới Chạy

Cưới Chạy

 01:05:09    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 03 Yêu Đến Đau Lòng

Yêu Đến Đau Lòng

 03:08:10    3 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 09 Vợ Lẽ Cậu Ba

Vợ Lẽ Cậu Ba

4 vote

 09:21:15    9 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Cuộc Đời Của Liên

Cuộc Đời Của Liên

 10:27:31    6 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Vệt Máu Đầy Nước Mắt

Vệt Máu Đầy Nước Mắt

 06:17:59    6 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Cậu Ơi Đợi Mận

Cậu Ơi Đợi Mận

2 vote

 06:46:48    6 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Tình Yêu Duy Nhất

Tình Yêu Duy Nhất

2 vote

 10:04:45    6 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 05 Lỡ Giấc Mộng Tình

Lỡ Giấc Mộng Tình

1 vote

 07:47:51    5 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Cô Gái Giúp Việc

Cô Gái Giúp Việc

1 vote

 10:56:06    6 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 09 Nắng Sớm Soi Đường Về

Nắng Sớm Soi Đường Về

1 vote

 09:01:30    1 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 10 Mợ Ba Bướng Bỉnh

Mợ Ba Bướng Bỉnh

2 vote

 11:28:04    10 phần
 20:43 12/07/2024

Hồ Ly

Hồ Ly

2 vote

 07:45:15    6 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 07 Ái Tình Đậm Sâu

Ái Tình Đậm Sâu

14 vote

 07:51:03    7 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 03 Yêu Thêm Lần Nữa

Yêu Thêm Lần Nữa

1 vote

 04:22:18    3 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 04 Con Hoang - MC Kim Thanh

Con Hoang - MC Kim Thanh

 03:57:48    4 phần
 20:43 12/07/2024

Cô Giúp Việc Bá Đạo

Cô Giúp Việc Bá Đạo

2 vote

 07:41:40    7 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 10 Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

1 vote

 09:59:29    10 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 17 Bão Táp Vương Triều

Bão Táp Vương Triều

 16:21:26    12 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 05 Đàn Bà Góa Chồng

Đàn Bà Góa Chồng

1 vote

 05:52:30    5 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 09 Mãi Là Người Đến Sau

Mãi Là Người Đến Sau

3 vote

 12:38:44    9 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 05 Sau Tất Cả Tôi Được Gì

Sau Tất Cả Tôi Được Gì

4 vote

 06:56:40    5 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 05 Cây Độc Không Trái

Cây Độc Không Trái

2 vote

 05:24:38    5 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 04 Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

 04:31:28    4 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang

Bí Mật Ở Mai Gia Trang

3 vote

 06:41:45    6 phần
 20:43 12/07/2024

Vụng Trộm

Vụng Trộm

4 vote

 06:52:09    6 phần
 20:43 12/07/2024

Lấy Nhầm Chồng

Lấy Nhầm Chồng

1 vote

 13:04:01    10 phần
 20:43 12/07/2024

HAY - TẬP 07 Hai Đám Cưới

Hai Đám Cưới

2 vote

 08:19:28    7 phần
 20:43 12/07/2024

TẬP 04 Mợ Năm

Mợ Năm

1 vote

 05:19:54    4 phần
 20:43 12/07/2024

SIÊU PHẨM - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu

Chuyện Làm Dâu

3 vote

 11:31:41    11 phần
 20:43 12/07/2024

5 Năm Không Bằng 5 Tháng

5 Năm Không Bằng 5 Tháng

8 vote

 21:09:09    17 phần
 20:43 12/07/2024