Giọng đọc: Hồng Đào

Sắp xếp Audio
Đêm Vắng

Đêm Vắng

7 vote

 01:52:04    1 phần
 04:07 19/10/2021

Bùa Yêu

Bùa Yêu

1 vote

 01:58:53    1 phần
 04:07 19/10/2021

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

5 vote

 02:01:02    1 phần
 04:07 19/10/2021

Nước Mắt Đàn Ông

Nước Mắt Đàn Ông

1 vote

 02:15:53    1 phần
 04:07 19/10/2021

Gà Trống Nuôi Con

Gà Trống Nuôi Con

1 vote

 02:05:47    1 phần
 04:07 19/10/2021

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

1 vote

 01:54:18    1 phần
 04:07 19/10/2021

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 06:00:11    1 phần
 04:07 19/10/2021

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

 02:11:53    1 phần
 04:07 19/10/2021

Việt Kiều

Việt Kiều

7 vote

 12:22:31    6 phần
 04:07 19/10/2021

Dòng Mực Cũ

Dòng Mực Cũ

13 vote

 05:59:19    2 phần
 04:07 19/10/2021

Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

3 vote

 01:56:52    1 phần
 04:07 19/10/2021

KINH DỊ Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

22 vote

 01:01:17    1 phần
 04:07 19/10/2021

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

7 vote

 02:20:50    2 phần
 04:07 19/10/2021

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

1 vote

 01:03:08    1 phần
 04:07 19/10/2021

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

4 vote

 00:56:30    1 phần
 04:07 19/10/2021

KINH DỊ Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

18 vote

 01:01:58    1 phần
 04:07 19/10/2021