Truyện ma Pháp Sư Đen

PHẦN 7 Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng
PHẦN 1 Đòi Nợ Máu 1

Đòi Nợ Máu 1

2 vote

 10:18 06/05/2021

PHẦN 2 Pháp Sư Đen 2: Đòi Nợ Máu

Pháp Sư Đen 2: Đòi Nợ Máu

8 vote

 01:08 18/07/2021

PHẦN 3 Pháp Sư Đen 3: Mẹ Ma Con Quỷ

Pháp Sư Đen 3: Mẹ Ma Con Quỷ

5 vote

 20:53 07/07/2021

PHẦN 4 Pháp Sư Đen 4: Kiếp Nạn Yêu Tinh
PHẦN 5 Pháp Sư Đen 5: Ân Oán Hỏa Xà

Pháp Sư Đen 5: Ân Oán Hỏa Xà

2 vote

 15:44 19/08/2021

PHẦN 6 Pháp Sư Đen 6: Ngôi Làng Người Điên