Giọng đọc: MC Quỳnh Hương

Sắp xếp Audio
TẬP 06 Đò Lỡ

Đò Lỡ

2 vote

 02:06:17    1 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 08 Cô Dâu Thứ 13

Cô Dâu Thứ 13

2 vote

 04:15:07    1 phần
 12:17 29/01/2022

Vượt Biên

Vượt Biên

1 vote

 09:25:59    1 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 11 Tình Chị Duyên Em

Tình Chị Duyên Em

1 vote

 13:42:45    11 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 10 Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

3 vote

 11:46:49    10 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 08 Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

1 vote

 08:40:28    8 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 09 Cô Dâu Hà Nội

Cô Dâu Hà Nội

1 vote

 06:11:13    1 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 06 Muốn Vợ

Muốn Vợ

1 vote

 09:22:22    6 phần
 12:17 29/01/2022

Đòi Lấy Vợ Đẹp

Đòi Lấy Vợ Đẹp

2 vote

 09:48:25    4 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 14 Cô Con Dâu Vàng Ngọc

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

 16:10:59    14 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 04 Cậu Chủ Khó Chiều

Cậu Chủ Khó Chiều

1 vote

 03:23:59    3 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 08 Chàng Phi Công Trẻ

Chàng Phi Công Trẻ

1 vote

 08:30:53    8 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 06 Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

 05:54:38    5 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 05 Chuyện Tình Ba Người

Chuyện Tình Ba Người

 05:47:14    5 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 06 Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

 06:19:44    6 phần
 12:17 29/01/2022

Cô Vợ Danh Nghĩa

Cô Vợ Danh Nghĩa

2 vote

 09:51:01    9 phần
 12:17 29/01/2022

Yêu Thầm Cháu Dâu

Yêu Thầm Cháu Dâu

1 vote

 09:35:36    8 phần
 12:17 29/01/2022

Mua Vợ - MC Quỳnh Hương

Mua Vợ - MC Quỳnh Hương

4 vote

 10:28:54    9 phần
 12:17 29/01/2022

TẬP 04 Thầy Pháp Năm Ông Phật

Thầy Pháp Năm Ông Phật

1 vote

 03:40:36    4 phần
 12:17 29/01/2022