Giọng đọc: MC Đình Duy

Sắp xếp Audio
TẬP 13 Ngược Sáng

Ngược Sáng

 09:30:41    1 phần
 20:40 16/04/2024

TẬP 99 Ngược Về Thời Minh

Ngược Về Thời Minh

6 vote

 13:08:15    1 phần
 20:40 16/04/2024

Nỗi Đau Thân Phận Đàn Bà

Nỗi Đau Thân Phận Đàn Bà

 03:08:17    5 phần
 20:40 16/04/2024

Trưởng Thành Trong Ngục Tối

Trưởng Thành Trong Ngục Tối

 04:37:09    6 phần
 20:40 16/04/2024

Mật Khu 88

Mật Khu 88

2 vote

 02:34:08    3 phần
 20:40 16/04/2024

TẬP 09 Người Tử Tù Đặc Biệt

Người Tử Tù Đặc Biệt

1 vote

 06:57:38    9 phần
 20:40 16/04/2024

Cao Thủ Kiếm Tiền

Cao Thủ Kiếm Tiền

1 vote

 09:16:56    46 phần
 20:40 16/04/2024

Xương Rồng Tím

Xương Rồng Tím

1 vote

 14:54:45    20 phần
 20:40 16/04/2024

TẬP 13 Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

 10:02:17    13 phần
 20:40 16/04/2024

TẬP 101 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

22 vote

 13:34:36    101 phần
 20:40 16/04/2024

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

 00:57:50    1 phần
 20:40 16/04/2024

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

23 vote

 00:28:26    373 phần
 20:40 16/04/2024

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

 00:27:30    1 phần
 20:40 16/04/2024

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

 00:26:51    1 phần
 20:40 16/04/2024

Day Dứt Cả Đời

Day Dứt Cả Đời

1 vote

 00:44:00    1 phần
 20:40 16/04/2024

Vết Sẹo Cuộc Đời

Vết Sẹo Cuộc Đời

1 vote

 00:41:57    1 phần
 20:40 16/04/2024

TẬP 11 Người Của Giang Hồ

Người Của Giang Hồ

3 vote

 08:38:29    11 phần
 20:40 16/04/2024

Con Đĩ

Con Đĩ

1 vote

 05:22:48    7 phần
 20:40 16/04/2024

Săn Nã

Săn Nã

7 vote

 05:42:13    7 phần
 20:40 16/04/2024

Bẫy Sói

Bẫy Sói

4 vote

 10:24:48    11 phần
 20:40 16/04/2024

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

9 vote

 09:57:01    11 phần
 20:40 16/04/2024

Chạy Án

Chạy Án

 06:56:52    7 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang

Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang

 07:16:26    8 phần
 20:40 16/04/2024

Bà Chúa 8 Cửa Ngục

Bà Chúa 8 Cửa Ngục

12 vote

 03:28:55    4 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

3 vote

 07:57:03    9 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Vào Đêm

Vào Đêm

 07:23:30    8 phần
 20:40 16/04/2024

Gái Thời Loạn

Gái Thời Loạn

 01:43:15    2 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Tử Tội Hoan Hỉ

Tử Tội Hoan Hỉ

1 vote

 03:51:14    4 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Chém Mướn

Chém Mướn

 06:10:20    7 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Bước Giang Hồ

Bước Giang Hồ

1 vote

 06:19:14    7 phần
 20:40 16/04/2024

FULL Điệu Ru Nước Mắt

Điệu Ru Nước Mắt

7 vote

 09:35:54    10 phần
 20:40 16/04/2024

Nửa Kiếp Giang Hồ

Nửa Kiếp Giang Hồ

8 vote

 06:35:46    7 phần
 20:40 16/04/2024

Trong Vòng Tay Du Đãng

Trong Vòng Tay Du Đãng

5 vote

 10:07:07    11 phần
 20:40 16/04/2024

Bạn Giường

Bạn Giường

10 vote

 15:59:22    18 phần
 20:40 16/04/2024

Hồ Sơ Một Tử Tù

Hồ Sơ Một Tử Tù

6 vote

 05:29:41    5 phần
 20:40 16/04/2024

Hồ Ly Nghĩa Trang

Hồ Ly Nghĩa Trang

1 vote

 03:56:34    3 phần
 20:40 16/04/2024