Giọng đọc: MC Tâm An

Sắp xếp Audio
TẬP 07 Cơn Mê Tình

Cơn Mê Tình

 01:04:51    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 11 Đi Qua Vụn Vỡ

Đi Qua Vụn Vỡ

1 vote

 01:05:52    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 10 Tình Si - MC Tâm An

Tình Si - MC Tâm An

 01:09:04    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 04 Hồ Ly Giăng Bẫy

Hồ Ly Giăng Bẫy

 01:10:32    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 09 Cuộc Chiến Nhân Tình

Cuộc Chiến Nhân Tình

1 vote

 01:08:39    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 06 Duyên Nợ Tình Thù

Duyên Nợ Tình Thù

 04:34:34    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 10 Bước Nhầm Chốn Hào Môn

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

1 vote

 03:18:48    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 10 Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

3 vote

 01:11:05    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 10 Nhuốm Màu Thương Đau

Nhuốm Màu Thương Đau

1 vote

 01:19:00    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 02 Ở Đợ Hóa Vợ Cậu Ba

Ở Đợ Hóa Vợ Cậu Ba

1 vote

 01:22:57    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 09 Chị Em Cây Khế

Chị Em Cây Khế

3 vote

 01:11:51    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 07 Bạc Kiếp Tình Buồn

Bạc Kiếp Tình Buồn

9 vote

 01:06:36    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 09 Sóng Hận Tình Sâu

Sóng Hận Tình Sâu

3 vote

 01:10:09    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 03 Đen Trắng Tình Đời

Đen Trắng Tình Đời

 03:59:02    3 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 08 Nợ Nhau Một Tình Yêu

Nợ Nhau Một Tình Yêu

3 vote

 04:39:40    1 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 08 Khi Tình Đầu Là Tình Cuối

Khi Tình Đầu Là Tình Cuối

1 vote

 09:15:23    8 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 10 Người Cũ Em Còn Yêu

Người Cũ Em Còn Yêu

2 vote

 11:52:57    10 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 8 Vợ Cậu Ba Điên

Vợ Cậu Ba Điên

3 vote

 09:21:08    8 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 07 Tình Em Trong Anh

Tình Em Trong Anh

 07:35:50    7 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 08 Dục Vọng Thằng Hề

Dục Vọng Thằng Hề

4 vote

 09:19:40    8 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 15 Mợ Cúc

Mợ Cúc

8 vote

 16:23:50    15 phần
 21:16 16/04/2024

Cô Vợ Cáo Già

Cô Vợ Cáo Già

1 vote

 07:16:11    7 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 12 Chị Thư Ký Của Anh

Chị Thư Ký Của Anh

1 vote

 13:03:52    12 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 05 Nuôi Con Tu Hú

Nuôi Con Tu Hú

 06:02:53    5 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 08 Nước Mắt Trong Bóng Đêm

Nước Mắt Trong Bóng Đêm

1 vote

 08:58:47    8 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 14 Yêu Người Không Nên Yêu

Yêu Người Không Nên Yêu

1 vote

 15:06:12    14 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 08 Hạnh Phúc Lạc Lối

Hạnh Phúc Lạc Lối

 10:14:28    8 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 09 Mảnh Tình Sau Lưng Em

Mảnh Tình Sau Lưng Em

3 vote

 10:52:12    9 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 07 Mối Tình Ngang Trái

Mối Tình Ngang Trái

1 vote

 07:44:55    7 phần
 21:16 16/04/2024

Bóng Lưng Tình Cũ

Bóng Lưng Tình Cũ

 09:58:54    9 phần
 21:16 16/04/2024

Vạn Dặm Thương Nhớ

Vạn Dặm Thương Nhớ

 11:18:51    9 phần
 21:16 16/04/2024

TẬP 07 Hồng Nhan

Hồng Nhan

 08:13:58    7 phần
 21:16 16/04/2024

Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ

Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ

1 vote

 02:25:51    25 phần
 21:16 16/04/2024

Phải Lòng Cô Giáo

Phải Lòng Cô Giáo

1 vote

 05:23:25    4 phần
 21:16 16/04/2024