Sắp xếp Audio
Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

Điệu Lý Cố Nhân - MC Đình Soạn

5 vote

06:56:54    7 phần
Lượt nghe: 25.251

Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

Hồi Kiếp - MC Đình Soạn

2 vote

    0 phần
Lượt nghe: 37.474

Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

Quỷ Hồ - MC Đình Soạn

8 vote

07:16:49    7 phần
Lượt nghe: 40.948

Nỗi Lòng Người Mẹ - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Nỗi Lòng Người Mẹ - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

00:49:37    1 phần
Lượt nghe: 18.321

Đợi Ngày Ly Hôn - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Đợi Ngày Ly Hôn - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

01:54:18    1 phần
Lượt nghe: 18.554

Thuê Chồng - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Thuê Chồng - MC Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

01:33:32    1 phần
Lượt nghe: 22.441

Hoa Tình Bi Thương - MC Đình Soạn

Hoa Tình Bi Thương - MC Đình Soạn

01:06:06    1 phần
Lượt nghe: 26.306

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

Mả Lão Ăn Mày - MC Đình Soạn

4 vote

01:03:48    1 phần
Lượt nghe: 31.075

Song Trùng Quỷ - MC Đình Soạn

Song Trùng Quỷ - MC Đình Soạn

1 vote

02:12:16    2 phần
Lượt nghe: 34.260

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

Phá Yểm Mộ Tàu - MC Đình Soạn

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 40.729

Lời Nguyền Trở Lại - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trở Lại - MC Đình Soạn

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 28.926

Con Dốc Âm Hồn - MC Đình Soạn

Con Dốc Âm Hồn - MC Đình Soạn

01:03:02    1 phần
Lượt nghe: 19.344

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

01:05:14    1 phần
Lượt nghe: 23.159

Cái Chết Trắng - MC Duy Thuận

Cái Chết Trắng - MC Duy Thuận

01:32:33    1 phần
Lượt nghe: 13.741

Đất Làng Có Ma - MC Duy Thuận

Đất Làng Có Ma - MC Duy Thuận

01:32:33    1 phần
Lượt nghe: 18.066

Tà Tu - MC Đình Soạn

Tà Tu - MC Đình Soạn

1 vote

01:09:37    1 phần
Lượt nghe: 21.289

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

2 vote

01:07:00    1 phần
Lượt nghe: 15.632

Đoạt Mạng Chiếm Tình - MC Duy Thuận

Đoạt Mạng Chiếm Tình - MC Duy Thuận

    0 phần
Lượt nghe: 10.742

Tang Trắng Rợp Làng - MC Duy Thuận

Tang Trắng Rợp Làng - MC Duy Thuận

    0 phần
Lượt nghe: 11.400

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

1 vote

01:00:46    1 phần
Lượt nghe: 16.724