Sắp xếp Audio
Hồi Sinh Vợ Quỷ

Hồi Sinh Vợ Quỷ

01:13:53    1 phần
Lượt nghe: 225

Truyền Kiếp Tình Thù

Truyền Kiếp Tình Thù

1 vote

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 150

Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng

Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng

1 vote

01:06:05    1 phần
Lượt nghe: 410

Vận Đen

Vận Đen

01:06:01    1 phần
Lượt nghe: 522

Căn Nhà Âm Độc

Căn Nhà Âm Độc

01:03:14    1 phần
Lượt nghe: 379

Đổi Dạ Thay Lòng

Đổi Dạ Thay Lòng

01:36:05    1 phần
Lượt nghe: 638

Cụ Cừ Diệt Quỷ

Cụ Cừ Diệt Quỷ

00:54:51    1 phần
Lượt nghe: 999

Ma Lai Về Làng

Ma Lai Về Làng

01:38:15    1 phần
Lượt nghe: 1.115

Người Cha Lượm Ve Chai

Người Cha Lượm Ve Chai

01:09:29    1 phần
Lượt nghe: 1.118

Oan Hồn Cha Già

Oan Hồn Cha Già

01:03:17    1 phần
Lượt nghe: 974

Oan Hồn Ông Cường

Oan Hồn Ông Cường

01:11:41    1 phần
Lượt nghe: 944

Pháp Sư Làng Quê

Pháp Sư Làng Quê

00:55:51    1 phần
Lượt nghe: 1.418

Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

01:11:14    1 phần
Lượt nghe: 1.228

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

01:13:01    1 phần
Lượt nghe: 1.351

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

01:17:36    1 phần
Lượt nghe: 454

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

01:11:10    1 phần
Lượt nghe: 1.052

Phá Đất Quỷ

Phá Đất Quỷ

01:48:50    1 phần
Lượt nghe: 2.218

Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

01:20:22    1 phần
Lượt nghe: 1.030

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

01:33:45    1 phần
Lượt nghe: 1.539