Giọng đọc: MC Anh Sa

Sắp xếp Audio
TẬP 07 Định Mệnh Là Đau Thương

Định Mệnh Là Đau Thương

3 vote

 00:56:10    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 14 Yêu Thương Nơi Anh

Yêu Thương Nơi Anh

 01:00:33    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 11 Vợ Tư

Vợ Tư

 01:00:06    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 07 Thế Giới Của Anh

Thế Giới Của Anh

 01:09:42    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 07 Một Kiếp Nhân Duyên

Một Kiếp Nhân Duyên

 01:04:58    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 04 Tình Anh Duyên Em

Tình Anh Duyên Em

 00:55:55    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 05 Duyên Phận Lỡ Làng

Duyên Phận Lỡ Làng

 00:57:17    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 11 Mợ Hiền

Mợ Hiền

2 vote

 00:56:51    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 18 Đánh Cược Vận Mệnh

Đánh Cược Vận Mệnh

 00:57:47    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 08 Khi Bình Yên Trở Về

Khi Bình Yên Trở Về

 00:57:07    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 12 Vượt Qua Ranh Giới

Vượt Qua Ranh Giới

1 vote

 00:57:20    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 06 Hợp Đồng Duyên Phận

Hợp Đồng Duyên Phận

1 vote

 01:06:28    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 02 Nàng Dâu Thời 4.0

Nàng Dâu Thời 4.0

 02:24:22    2 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 08 Vỏ Bọc Kim Tiền

Vỏ Bọc Kim Tiền

1 vote

 01:06:47    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 08 Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ

Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ

8 vote

 04:05:52    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 04 Ngược Lối Hôn Nhân

Ngược Lối Hôn Nhân

 04:19:40    4 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 10 Mệnh Sát Phu

Mệnh Sát Phu

 11:14:46    10 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 11 Hận Tình Hoán Phận

Hận Tình Hoán Phận

16 vote

 12:15:03    11 phần
 04:51 21/05/2024

Người Chồng Danh Nghĩa

Người Chồng Danh Nghĩa

1 vote

 23:16:56    19 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 14 Tia Nắng Cuối Đường

Tia Nắng Cuối Đường

9 vote

 15:38:47    14 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 09 Phải Lòng Oan Gia

Phải Lòng Oan Gia

 10:25:34    9 phần
 04:51 21/05/2024

Trò Đùa Định Mệnh

Trò Đùa Định Mệnh

 04:28:19    4 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 13 Anh Đến Cùng Cơn Mưa

Anh Đến Cùng Cơn Mưa

9 vote

 05:25:45    1 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 06 Đường Tình Chông Chênh

Đường Tình Chông Chênh

 05:39:38    6 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 06 Vợ Hợp Pháp

Vợ Hợp Pháp

 06:35:59    6 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 12 Yêu Thương Ngược Gió

Yêu Thương Ngược Gió

1 vote

 12:50:44    12 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 05 Nửa Đời Đau

Nửa Đời Đau

 04:59:43    5 phần
 04:51 21/05/2024

Giá Của Nước Mắt

Giá Của Nước Mắt

2 vote

 08:58:11    8 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 08 Lỡ Một Chuyến Đò

Lỡ Một Chuyến Đò

4 vote

 08:44:31    8 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 11 Kiếp Làm Dâu

Kiếp Làm Dâu

 11:09:40    11 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 04 Kẻ Thứ 3

Kẻ Thứ 3

 05:29:22    4 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 32 Nước Mắt Kiều Nữ

Nước Mắt Kiều Nữ

2 vote

 10:29:55    32 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 13 Tình Như Trong Mộng

Tình Như Trong Mộng

1 vote

 13:00:05    13 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 06 Hãy Ôm Em Lần Cuối

Hãy Ôm Em Lần Cuối

 05:59:43    6 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 05 Một Đời Giông Tố

Một Đời Giông Tố

 05:59:44    5 phần
 04:51 21/05/2024

Thuận Vợ Thuận Chồng

Thuận Vợ Thuận Chồng

2 vote

 20:44:54    21 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 03 Tình Đời Bạc Bẽo

Tình Đời Bạc Bẽo

 03:39:09    3 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 08 Yêu Không Hẹn Ước

Yêu Không Hẹn Ước

1 vote

 08:15:21    8 phần
 04:51 21/05/2024

TẬP 12 Kiều Nữ

Kiều Nữ

 11:30:52    12 phần
 04:51 21/05/2024

Hận Thù Hóa Yêu Thương

Hận Thù Hóa Yêu Thương

 10:00:59    10 phần
 04:51 21/05/2024