Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

 01:02:50    1 phần
 00:37 29/09/2021

Vong Về Đòi Con

Vong Về Đòi Con

 01:00:12    1 phần
 00:37 29/09/2021

49 Ngày Báo Oán

49 Ngày Báo Oán

 01:04:40    1 phần
 00:37 29/09/2021

Oán Thù Ở Bản Tà Xam

Oán Thù Ở Bản Tà Xam

 01:08:51    1 phần
 00:37 29/09/2021

Nghiệp Quật Thầy Pháp

Nghiệp Quật Thầy Pháp

 01:07:48    1 phần
 00:37 29/09/2021

Ma Làng - MC Đình Soạn

Ma Làng - MC Đình Soạn

2 vote

 01:34:16    2 phần
 00:37 29/09/2021

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

 01:07:47    1 phần
 00:37 29/09/2021

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

 01:07:48    1 phần
 00:37 29/09/2021

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

2 vote

 01:05:52    1 phần
 00:37 29/09/2021

Sơn Hải Ma Thanh Ký

Sơn Hải Ma Thanh Ký

2 vote

 03:18:07    4 phần
 00:37 29/09/2021

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

 01:16:20    1 phần
 00:37 29/09/2021

Linh Hồn Cẩm Nhung

Linh Hồn Cẩm Nhung

 01:00:35    1 phần
 00:37 29/09/2021

Miếu Ông Hổ Trành

Miếu Ông Hổ Trành

 01:03:54    1 phần
 00:37 29/09/2021

Tuyết! Dừng Lại

Tuyết! Dừng Lại

 01:00:11    1 phần
 00:37 29/09/2021

Oan Hồn Giữ Nhà

Oan Hồn Giữ Nhà

1 vote

 01:07:22    1 phần
 00:37 29/09/2021

Ác Báo Địa Chủ

Ác Báo Địa Chủ

 00:50:16    1 phần
 00:37 29/09/2021

Ảo Giác Ma Quái

Ảo Giác Ma Quái

1 vote

 02:55:09    3 phần
 00:37 29/09/2021

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

1 vote

 01:01:12    1 phần
 00:37 29/09/2021

Vùng Đất Kinh Dị

Vùng Đất Kinh Dị

 01:40:11    2 phần
 00:37 29/09/2021

Hồn Ma Con Ghẻ

Hồn Ma Con Ghẻ

1 vote

 01:02:18    1 phần
 00:37 29/09/2021

Núi Thiêng Giấu Vàng

Núi Thiêng Giấu Vàng

 01:09:02    1 phần
 00:37 29/09/2021

Tháng Cô Hồn

Tháng Cô Hồn

 01:03:11    1 phần
 00:37 29/09/2021

Hận Thù Dòng Họ

Hận Thù Dòng Họ

 01:06:33    1 phần
 00:37 29/09/2021

Móc Mắt Luyện Bùa

Móc Mắt Luyện Bùa

1 vote

 01:10:13    1 phần
 00:37 29/09/2021

Yểm Mộ Trùng Tang

Yểm Mộ Trùng Tang

 01:04:48    1 phần
 00:37 29/09/2021

Vong Báo Chết

Vong Báo Chết

1 vote

 01:08:48    1 phần
 00:37 29/09/2021

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

 01:06:08    1 phần
 00:37 29/09/2021

Vợ Cũ Đòi Con

Vợ Cũ Đòi Con

1 vote

 00:53:58    1 phần
 00:37 29/09/2021

Tiếng Hát Ru Trên Sông

Tiếng Hát Ru Trên Sông

1 vote

 01:05:36    1 phần
 00:37 29/09/2021

Hồn Về Đòi Mạng

Hồn Về Đòi Mạng

 01:02:55    1 phần
 00:37 29/09/2021

Trấn Hồn Yểm Của

Trấn Hồn Yểm Của

1 vote

 01:06:32    1 phần
 00:37 29/09/2021

Chuyến Tàu 0058

Chuyến Tàu 0058

1 vote

 01:09:28    1 phần
 00:37 29/09/2021

Âm Dương Nhãn - MC Đình Soạn

Âm Dương Nhãn - MC Đình Soạn

1 vote

 02:27:38    2 phần
 00:37 29/09/2021

Âm Hôn Ác Nghiệp

Âm Hôn Ác Nghiệp

1 vote

 01:10:17    1 phần
 00:37 29/09/2021

Góc Vườn Phong Thủy

Góc Vườn Phong Thủy

1 vote

 01:08:34    1 phần
 00:37 29/09/2021

Bóng Ma Làng Cốc

Bóng Ma Làng Cốc

 01:08:43    1 phần
 00:37 29/09/2021

Tiếng Cóc Gọi Mưa

Tiếng Cóc Gọi Mưa

1 vote

 01:08:22    1 phần
 00:37 29/09/2021

Vong Hồn Bất Tán

Vong Hồn Bất Tán

1 vote

 01:07:26    1 phần
 00:37 29/09/2021

Nỗi Oan Khó Giải

Nỗi Oan Khó Giải

1 vote

 01:01:03    1 phần
 00:37 29/09/2021

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

3 vote

 05:56:19    6 phần
 00:37 29/09/2021