Tiểu thuyết trinh thám

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

3 vote

 21:00 03/12/2019

Mật Khu 88

Mật Khu 88

2 vote

 09:19 29/06/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

22 vote

 16:19 06/04/2020

Săn Nã

Săn Nã

7 vote

 19:34 05/04/2020

Bẫy Sói

Bẫy Sói

4 vote

 21:00 23/03/2020

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

37 vote

 21:00 18/03/2020

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

9 vote

 15:47 08/03/2020

TẬP 17 Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

13 vote

 21:00 24/12/2019

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

16 vote

 21:00 18/12/2019

TẬP 12 Trấn Hồn

Trấn Hồn

16 vote

 21:00 27/11/2019

HAY - TẬP 04 Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

4 vote

 21:00 28/11/2019

TẬP 03 Đọc Thầm

Đọc Thầm

2 vote

 21:00 01/11/2019

TẬP 15 Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật
FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

12 vote

 21:00 01/11/2019

FULL Điệu Ru Nước Mắt

Điệu Ru Nước Mắt

7 vote

 21:00 01/11/2019

Nửa Kiếp Giang Hồ

Nửa Kiếp Giang Hồ

8 vote

 21:00 01/10/2019

Trong Vòng Tay Du Đãng

Trong Vòng Tay Du Đãng

5 vote

 21:00 25/10/2019

FULL 4 PHẦN Mê Tông Chi Quốc

Mê Tông Chi Quốc

13 vote

 21:00 01/09/2019

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

12 vote

 16:26 01/09/2019