Sắp xếp Audio
Bàn Long

Bàn Long

22 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 44.195

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

53 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 32.541

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

120 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 119.414

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

18 vote

09:40:47    225 phần
Lượt nghe: 37.007

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

76 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 57.472

Thần Mộ

Thần Mộ

33 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 59.427

Tàn Bào - Truyện Tiên Hiệp

Tàn Bào - Truyện Tiên Hiệp

13 vote

17:24:33    115 phần
Lượt nghe: 25.481

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

321 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 243.491

Hắ.c Á.m Tâ.y Du Ký

Hắ.c Á.m Tâ.y Du Ký

61 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 52.933

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

200 vote

13:35:02    490 phần
Lượt nghe: 202.371

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

70 vote

17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 70.546

Đấu Phá Thương Khung - Truyện Tiên Hiệp

Đấu Phá Thương Khung - Truyện Tiên Hiệp

18 vote

19:17:39    565 phần
Lượt nghe: 49.362

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

99 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 122.682