Sắp xếp Audio
Day Dứt Cả Đời

Day Dứt Cả Đời

1 vote

00:44:00    1 phần
Lượt nghe: 6.472

Con Muốn Giải Thích

Con Muốn Giải Thích

1 vote

00:39:32    1 phần
Lượt nghe: 5.424

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

00:39:49    1 phần
Lượt nghe: 5.985

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

00:35:42    1 phần
Lượt nghe: 5.988

Vết Sẹo Cuộc Đời

Vết Sẹo Cuộc Đời

1 vote

00:41:57    1 phần
Lượt nghe: 4.927

Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

1 vote

00:41:48    1 phần
Lượt nghe: 6.192

Bí Mật Xấu Xa

Bí Mật Xấu Xa

00:22:37    1 phần
Lượt nghe: 5.577

Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

3 vote

01:56:52    1 phần
Lượt nghe: 34.012

Yêu Người Đã Có Vợ

Yêu Người Đã Có Vợ

03:05:49    3 phần
Lượt nghe: 12.936

Người Đến Sau

Người Đến Sau

09:22:10    7 phần
Lượt nghe: 8.984

Làm Đĩ

Làm Đĩ

2 vote

04:48:07    4 phần
Lượt nghe: 22.221

Lấy Chồng Trả Nợ

Lấy Chồng Trả Nợ

3 vote

04:22:42    3 phần
Lượt nghe: 18.846

Tái Sinh

Tái Sinh

02:59:30    3 phần
Lượt nghe: 14.417

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

04:04:28    5 phần
Lượt nghe: 7.404

Làm Dâu Xứ Nhật

Làm Dâu Xứ Nhật

09:35:38    8 phần
Lượt nghe: 8.062

Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

1 vote

03:26:50    4 phần
Lượt nghe: 13.164

Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

8 vote

02:20:50    2 phần
Lượt nghe: 45.629

Nhân Quả

Nhân Quả

3 vote

01:36:04    1 phần
Lượt nghe: 45.328

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

6 vote

07:34:50    2 phần
Lượt nghe: 16.830

Tôi Là Gái Dịch Vụ

Tôi Là Gái Dịch Vụ

2 vote

00:39:56    1 phần
Lượt nghe: 13.226