Sắp xếp Audio
Đêm Vắng

Đêm Vắng

11 vote

01:52:04    1 phần
Lượt nghe: 67.367

Bùa Yêu

Bùa Yêu

1 vote

01:58:53    1 phần
Lượt nghe: 45.244

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

5 vote

02:01:02    1 phần
Lượt nghe: 33.320

Nước Mắt Đàn Ông

Nước Mắt Đàn Ông

2 vote

02:15:53    1 phần
Lượt nghe: 45.393

Gà Trống Nuôi Con

Gà Trống Nuôi Con

4 vote

02:05:47    1 phần
Lượt nghe: 32.932

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

1 vote

01:54:18    1 phần
Lượt nghe: 33.090

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

06:00:11    1 phần
Lượt nghe: 31.433

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

02:11:53    1 phần
Lượt nghe: 31.873

Việt Kiều

Việt Kiều

7 vote

12:22:31    6 phần
Lượt nghe: 35.339

Dòng Mực Cũ

Dòng Mực Cũ

14 vote

05:59:19    2 phần
Lượt nghe: 35.668

Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

3 vote

01:56:52    1 phần
Lượt nghe: 32.532

Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

4 vote

00:55:38    1 phần
Lượt nghe: 25.991

Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

8 vote

02:20:50    2 phần
Lượt nghe: 42.635

Vách Tường Cũ

Vách Tường Cũ

9 vote

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 39.771

Tâm Bệnh

Tâm Bệnh

4 vote

00:59:48    1 phần
Lượt nghe: 27.121

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

2 vote

00:53:56    1 phần
Lượt nghe: 15.198

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

00:55:59    1 phần
Lượt nghe: 9.856

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

00:33:00    1 phần
Lượt nghe: 30.491

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

1 vote

00:56:10    1 phần
Lượt nghe: 12.797

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 20.553