Truyện tiên hiệp hay nhất

TẬP 530 Già Thiên

Già Thiên

82 vote

 21:00 24/12/2019

TẬP 48 Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

1 vote

 15:47 05/10/2021

TẬP 144 Kiếm Lai

Kiếm Lai

40 vote

 15:38 07/10/2021

TẬP 27 Đạo Quân

Đạo Quân

1 vote

 08:55 27/09/2021

TẬP 196 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

25 vote

 09:54 24/07/2020

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

31 vote

 22:12 11/05/2021

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

3 vote

 15:53 03/06/2021

TẬP 101 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

22 vote

 15:12 19/10/2020

TẬP 132 Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

18 vote

 09:07 30/07/2020

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

120 vote

 21:00 01/10/2019

Tham Thiên

Tham Thiên

51 vote

 11:31 01/09/2020

TẬP 51 Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

14 vote

 21:00 09/04/2020

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

40 vote

 21:00 01/10/2019

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

321 vote

 22:01 09/11/2019

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

12 vote

 21:00 01/10/2019

Bàn Long

Bàn Long

22 vote

 21:00 01/10/2019

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

18 vote

 21:00 01/10/2019