Truyện kiếm hiệp hay nhất

TẬP 535 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

90 vote

 16:26 12/10/2021

TẬP 470 Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

97 vote

 15:38 07/10/2021

TẬP 144 Kiếm Lai

Kiếm Lai

40 vote

 15:38 07/10/2021

TẬP 10 Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

 15:30 14/10/2021

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

 15:47 05/10/2021

TẬP 11 Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

 08:47 29/09/2021

TẬP 20 Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

 09:41 24/09/2021

TẬP 14 Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

 15:36 14/09/2021

TẬP 24 Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

 15:26 04/09/2021

TẬP 09 Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

 22:12 24/08/2021

Huy.ết Ho.a Lụ.c

Huy.ết Ho.a Lụ.c

 10:00 12/06/2021

Tuyệt Thế Vũ Thần

Tuyệt Thế Vũ Thần

4 vote

 07:46 03/05/2021

Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm

3 vote

 23:00 20/06/2021

Thấ.t Cầ.m Chưở.ng

Thấ.t Cầ.m Chưở.ng

1 vote

 15:37 10/05/2021

Ph.ụ Lục Châ.n Kin.h

Ph.ụ Lục Châ.n Kin.h

1 vote

 08:03 19/05/2021

9 Hoàn Đạt Ma

9 Hoàn Đạt Ma

 08:37 04/06/2021

TẬP 06 9 Hoàn Đạt M.a

9 Hoàn Đạt M.a

 15:02 07/06/2021

TẬP 58 Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

3 vote

 14:29 30/05/2021