Giọng đọc: MC Thanh Mai

Sắp xếp Audio
TẬP 30 Lần Đầu Của Cô Vợ Ngốc

Lần Đầu Của Cô Vợ Ngốc

 16:54:51    1 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 04 Bố Chồng Hư Lắm

Bố Chồng Hư Lắm

1 vote

 04:08:48    1 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 58 Đêm Đầu Định Mệnh

Đêm Đầu Định Mệnh

5 vote

 04:29:21    1 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 03 Chăm Hộ Vợ Bạn

Chăm Hộ Vợ Bạn

 07:08:26    3 phần
 00:50 10/08/2022

Dục Vọng Đàn Bà

Dục Vọng Đàn Bà

4 vote

 19:56:50    20 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 06 Người Vợ Hám Zai

Người Vợ Hám Zai

1 vote

 12:20:10    5 phần
 00:50 10/08/2022

Một Đêm Đắt Giá

Một Đêm Đắt Giá

6 vote

 21:28:14    1 phần
 00:50 10/08/2022

Một Đêm Ăn Vụng

Một Đêm Ăn Vụng

 03:43:52    45 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 24 Một Đêm Lầm Lỡ

Một Đêm Lầm Lỡ

1 vote

 12:01:22    24 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 23 Miễn Cưỡng Chiều Chồng

Miễn Cưỡng Chiều Chồng

1 vote

 12:36:44    23 phần
 00:50 10/08/2022

Ngày Đêm Muốn Em

Ngày Đêm Muốn Em

 06:52:25    56 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 307 Chàng Rể Trời Cho

Chàng Rể Trời Cho

27 vote

 12:03:48    1 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 30 Tiêu Chuẩn Kén Vợ

Tiêu Chuẩn Kén Vợ

 20:44:55    30 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

1 vote

 08:20:26    8 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 104 Phút Đổi Đời

Phút Đổi Đời

10 vote

 06:16:49    104 phần
 00:50 10/08/2022

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

12 vote

 12:38:57    47 phần
 00:50 10/08/2022

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

9 vote

 02:15:35    6 phần
 00:50 10/08/2022

Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

5 vote

 04:40:24    89 phần
 00:50 10/08/2022

Tình Yêu Trao Anh

Tình Yêu Trao Anh

5 vote

 12:57:07    12 phần
 00:50 10/08/2022

Yêu Anh Một Đời

Yêu Anh Một Đời

4 vote

 18:59:01    17 phần
 00:50 10/08/2022

Tình Si

Tình Si

 03:52:33    3 phần
 00:50 10/08/2022

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

5 vote

 16:54:41    60 phần
 00:50 10/08/2022

Lấ.y Chồ.ng Quyề.n Thế

Lấ.y Chồ.ng Quyề.n Thế

3 vote

 13:14:33    12 phần
 00:50 10/08/2022

Vì Anh Chịu Khổ

Vì Anh Chịu Khổ

 12:08:18    10 phần
 00:50 10/08/2022

Cuộc Chiến Nàng Dâu

Cuộc Chiến Nàng Dâu

 06:52:04    6 phần
 00:50 10/08/2022

Có Thai

Có Thai

1 vote

 04:12:29    3 phần
 00:50 10/08/2022

Món Nợ Nhân Duyên

Món Nợ Nhân Duyên

1 vote

 04:03:56    4 phần
 00:50 10/08/2022

Được Yêu

Được Yêu

4 vote

 10:04:42    8 phần
 00:50 10/08/2022

Vị Của Ái Tình

Vị Của Ái Tình

 03:36:51    3 phần
 00:50 10/08/2022

Cập Bến Cuộc Đời

Cập Bến Cuộc Đời

1 vote

 03:17:57    3 phần
 00:50 10/08/2022

Chuyện Tình Trớ Trêu

Chuyện Tình Trớ Trêu

 14:49:15    12 phần
 00:50 10/08/2022

Sống Thử

Sống Thử

 07:59:56    4 phần
 00:50 10/08/2022

Gái Một Con

Gái Một Con

2 vote

 06:56:52    4 phần
 00:50 10/08/2022

Làm Đĩ

Làm Đĩ

2 vote

 04:48:07    4 phần
 00:50 10/08/2022

Lấy Chồng Sớm

Lấy Chồng Sớm

 08:01:22    7 phần
 00:50 10/08/2022

Cưu Mang Chồng

Cưu Mang Chồng

 09:03:29    8 phần
 00:50 10/08/2022

Lấy Chồng Tuổi 18

Lấy Chồng Tuổi 18

 05:24:33    5 phần
 00:50 10/08/2022

TẬP 22 Người Đàn Bà Cố Chấp

Người Đàn Bà Cố Chấp

1 vote

 01:16:13    22 phần
 00:50 10/08/2022

Gặp Đúng Người

Gặp Đúng Người

2 vote

 06:27:35    5 phần
 00:50 10/08/2022

Con Chung

Con Chung

3 vote

 08:12:57    7 phần
 00:50 10/08/2022