Giọng đọc: MC Hư Trúc

Sắp xếp Audio
TẬP 53 Mao Sơn Cương Thi Vương

Mao Sơn Cương Thi Vương

4 vote

 00:50:00    1 phần
 12:27 29/01/2022

TẬP 01 Đạo Sĩ Truyền Kỳ

Đạo Sĩ Truyền Kỳ

 00:46:06    1 phần
 12:27 29/01/2022

Mao Sơn Diệt Quỷ

Mao Sơn Diệt Quỷ

37 vote

 23:05:38    1 phần
 12:27 29/01/2022

TẬP 61 Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

17 vote

 21:46:34    61 phần
 12:27 29/01/2022

Âm Dương Quỷ Thuật

Âm Dương Quỷ Thuật

36 vote

 13:45:26    440 phần
 12:27 29/01/2022