Giọng đọc: MC Duy Thuận

Truyện ma audio MC Duy Thuận | Người Dẫn Đường Cõi Âm

Tổng hợp các câu chuyện ma tâm linh audio hay trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm - do MC Duy Thuận diễn đọc. Mời quý vị cùng đón nghe truyện ma Duy Thuận.

👉 Youtube MC Duy Thuận

Sắp xếp Audio
Cái Chết Trắng - MC Duy Thuận

Cái Chết Trắng - MC Duy Thuận

 01:32:33    1 phần
 20:20 16/04/2024

Đất Làng Có Ma - MC Duy Thuận

Đất Làng Có Ma - MC Duy Thuận

 01:32:33    1 phần
 20:20 16/04/2024

Đoạt Mạng Chiếm Tình - MC Duy Thuận

Đoạt Mạng Chiếm Tình - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Tang Trắng Rợp Làng - MC Duy Thuận

Tang Trắng Rợp Làng - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Yểm Chồng Giết Vợ - MC Duy Thuận

Yểm Chồng Giết Vợ - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Người Cha Tội Đồ - MC Duy Thuận

Người Cha Tội Đồ - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Cái Chết Đắt Giá - MC Duy Thuận

Cái Chết Đắt Giá - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Ác Nghiệp Kẻ Lắm Tiền - MC Duy Thuận

Ác Nghiệp Kẻ Lắm Tiền - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Tra Nam Khát Máu - MC Duy Thuận

Tra Nam Khát Máu - MC Duy Thuận

 01:44:42    1 phần
 20:20 16/04/2024

Bỏ Vợ Lấy Quỷ - MC Duy Thuận

Bỏ Vợ Lấy Quỷ - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Nàng Dâu Tai Quái - MC Duy Thuận

Nàng Dâu Tai Quái - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Mợ Ba - MC Duy Thuận

Mợ Ba - MC Duy Thuận

 01:50:02    1 phần
 20:20 16/04/2024

Phân Xác Nhuộm Tơ - MC Duy Thuận

Phân Xác Nhuộm Tơ - MC Duy Thuận

 02:47:37    1 phần
 20:20 16/04/2024

Tội Ác Cụ Trẻ - MC Duy Thuận

Tội Ác Cụ Trẻ - MC Duy Thuận

1 vote

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Nghiệp Phải Trả - MC Duy Thuận

Nghiệp Phải Trả - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Hồn Thằng Nghiện - MC Duy Thuận

Hồn Thằng Nghiện - MC Duy Thuận

 02:24:05    1 phần
 20:20 16/04/2024

Xác Vợ - MC Duy Thuận

Xác Vợ - MC Duy Thuận

 01:46:56    1 phần
 20:20 16/04/2024

Róc Thịt Người Chết - MC Duy Thuận

Róc Thịt Người Chết - MC Duy Thuận

 02:10:08    1 phần
 20:20 16/04/2024

Góa Phụ - MC Duy Thuận

Góa Phụ - MC Duy Thuận

 02:24:54    1 phần
 20:20 16/04/2024

Ma Nữ - MC Duy Thuận

Ma Nữ - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Động Ma - MC Duy Thuận

Động Ma - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Chồng Tà Vợ Ác - MC Duy Thuận

Chồng Tà Vợ Ác - MC Duy Thuận

     0 phần
 20:20 16/04/2024

Bàn Tay Sét Đánh

Bàn Tay Sét Đánh

7 vote

 01:38:20    1 phần
 20:20 16/04/2024

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

 01:48:55    1 phần
 20:20 16/04/2024

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

 01:45:08    1 phần
 20:20 16/04/2024

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

8 vote

 04:54:41    4 phần
 20:20 16/04/2024

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

 01:37:28    1 phần
 20:20 16/04/2024

Vợ Là Ma Lai

Vợ Là Ma Lai

 01:52:20    1 phần
 20:20 16/04/2024

Giờ Ngọ 3 Khắc

Giờ Ngọ 3 Khắc

 02:06:40    1 phần
 20:20 16/04/2024

Lời Nguyền Sản Phụ

Lời Nguyền Sản Phụ

2 vote

 01:15:59    1 phần
 20:20 16/04/2024

Ớn Lạnh Gò Hoang

Ớn Lạnh Gò Hoang

1 vote

 01:12:04    1 phần
 20:20 16/04/2024

Chết Mất Xác

Chết Mất Xác

 01:57:46    1 phần
 20:20 16/04/2024

Ma Quốc Lộ

Ma Quốc Lộ

 02:08:56    1 phần
 20:20 16/04/2024

Mỹ Nữ Hận Tình

Mỹ Nữ Hận Tình

 02:14:30    1 phần
 20:20 16/04/2024

Đời Bạc Lắm

Đời Bạc Lắm

 01:58:58    1 phần
 20:20 16/04/2024

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

 02:15:01    1 phần
 20:20 16/04/2024

Máu Nhuộm Trịnh Gia

Máu Nhuộm Trịnh Gia

3 vote

 02:20:39    2 phần
 20:20 16/04/2024

Nhân Quả Mẹ Gieo

Nhân Quả Mẹ Gieo

 02:09:37    1 phần
 20:20 16/04/2024

Đền Tội

Đền Tội

1 vote

 02:12:55    1 phần
 20:20 16/04/2024

Hồn Ma Thiếu Nữ

Hồn Ma Thiếu Nữ

1 vote

 00:56:41    1 phần
 20:20 16/04/2024