Sắp xếp Audio
Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

1 vote

05:32:22    7 phần
Lượt nghe: 8.119

Con Ở Của Cậu

Con Ở Của Cậu

1 vote

04:03:17    3 phần
Lượt nghe: 11.278

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

05:45:35    6 phần
Lượt nghe: 9.591

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

01:11:18    1 phần
Lượt nghe: 9.858

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

1 vote

00:39:33    1 phần
Lượt nghe: 5.658

Oán Trách

Oán Trách

00:30:40    1 phần
Lượt nghe: 4.409

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

00:25:20    1 phần
Lượt nghe: 4.728

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

00:27:30    1 phần
Lượt nghe: 8.048

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

00:23:40    1 phần
Lượt nghe: 4.374

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

5 vote

12:23:55    13 phần
Lượt nghe: 8.405

Vợ Chồng Sa Đọa

Vợ Chồng Sa Đọa

3 vote

00:25:29    1 phần
Lượt nghe: 10.774

Say Tình

Say Tình

1 vote

03:35:22    2 phần
Lượt nghe: 11.130

Bể Khổ Cuộc Đời

Bể Khổ Cuộc Đời

00:26:14    1 phần
Lượt nghe: 4.287

Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

00:34:30    1 phần
Lượt nghe: 4.858

Lỗi Lầm Đáng Quên

Lỗi Lầm Đáng Quên

00:22:29    1 phần
Lượt nghe: 5.835

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

00:26:51    1 phần
Lượt nghe: 3.149

Ơn Mẹ Chồng

Ơn Mẹ Chồng

00:26:45    1 phần
Lượt nghe: 3.071

Day Dứt Cả Đời

Day Dứt Cả Đời

1 vote

00:44:00    1 phần
Lượt nghe: 5.133

Con Muốn Giải Thích

Con Muốn Giải Thích

1 vote

00:39:32    1 phần
Lượt nghe: 3.694

Vợ Là Gái Một Con

Vợ Là Gái Một Con

6 vote

07:38:34    8 phần
Lượt nghe: 10.283