Báo Ứng Người Anh

Vì lòng tham mà đánh mất nhân tính con người, nhưng đã làm việc ác thì không thể tránh khỏi quả báo. Truyện ma audio Báo Ứng Người Anh sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị các bạn nghe truyện qua giọng kể MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Danh Giác

1 người đang nghe

 Lượt nghe: 8.914

(Lưu ý: Bạn có thể vừa nghe vừa bình luận đánh giá truyện mà không làm gián đoạn âm thanh)
Hiện có 2 đánh giá cho truyện này
Thanh Huyền  (24/06/2021)

hay

Thành công  (23/06/2021)

ok