Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

820 vote

01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 384.073

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

321 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 243.491

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

219 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 167.715

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

200 vote

13:35:02    490 phần
Lượt nghe: 202.371

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

131 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 86.037

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

    0 phần
Lượt nghe: 19.754

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

120 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 119.414

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

117 vote

02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 59.609

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

99 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 122.682

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

98 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 92.601

Phò.ng Bế.p Âm Dươ.ng

Phò.ng Bế.p Âm Dươ.ng

96 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 94.408

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

91 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 149.890

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

89 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 107.290

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

76 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 57.471

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

70 vote

17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 70.546

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

68 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 103.890

Hắ.c Á.m Tâ.y Du Ký

Hắ.c Á.m Tâ.y Du Ký

61 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 52.933

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

59 vote

20:31:18    1 phần
Lượt nghe: 130.956

Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

56 vote

12:27:18    190 phần
Lượt nghe: 102.353

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

53 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 32.541