Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

744 vote

01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 183.794

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

279 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 173.360

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

201 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 123.673

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

177 vote

13:35:02    490 phần
Lượt nghe: 139.197

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

127 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 62.506

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

    0 phần
Lượt nghe: 7.121

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

113 vote

02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 44.335

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

99 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 86.386

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

97 vote

15:41:23    1 phần
Lượt nghe: 58.282

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

96 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 75.056

Phò.ng Bế.p Âm Dươ.ng

Phò.ng Bế.p Âm Dươ.ng

95 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 84.012

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

86 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 116.057

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

85 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 75.387

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

76 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 44.598

Già Thiên

Già Thiên

73 vote

21:56:08    530 phần
Lượt nghe: 80.704

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

66 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 78.381

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

63 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 69.515

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

61 vote

18:41:41    171 phần
Lượt nghe: 53.264

Hắ.c Á.m Tâ.y Du Ký

Hắ.c Á.m Tâ.y Du Ký

55 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 34.517

Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

54 vote

12:27:18    190 phần
Lượt nghe: 81.271